Heesch-West

Heesch-West

De gemeenten Oss, Bernheze en 's-Hertogenbosch ontwikkelen samen een nieuw regionaal bedrijventerrein. Het terrrein komt te liggen aan de snelweg A59, direct ten westen van Heesch. Dit regionale bedrijventerrein is met name bestemd voor bedrijven die de nodige ruimte vragen zoals logistieke bedrijven, productiebedrijven en groothandel. 

De openbare ruimte, de kavels, gebouwen en productieprocessen worden vanuit een duurzaam karakter ontwikkeld. Het terrein krijgt een flinke omvang van circa 80 ha. Bedrijven kunnen zich er vanaf 2022 vestigen.