Subsidie voor duurzame energieprojecten (SDE++)

Vanuit de Rijksoverheid is jaarlijks subsidie beschikbaar voor de uitvoer van duurzame energieprojecten: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). Bijvoorbeeld voor het opwekken van zonne-energie of toepassing van duurzame (rest)warmte. Vooronderzoek is bij de aanvraag van SDE++ subsidie vaak verplicht. Lees hier meer over de SDE++ regeling.