Inzet energieontwikkelaar voor samenwerkingsproject

Op een bedrijventerrein zijn diverse mogelijkheden om duurzame energie toe te passen. Het ene bedrijf kan bijvoorbeeld restwarmte van de ander gebruiken. Kantoren kunnen samen warmte uit de bodem halen voor de verwarming van hun kantoor. En zonnepanelen op grote bedrijfsdaken kunnen voor groene stroom voor andere bedrijven zorgen. Om u hierbij te ondersteunen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch zogenaamde ‘energieontwikkelaars’ beschikbaar.

Wie is de energieontwikkelaar?
In opdracht van de gemeente gaan twee personen helpen energieprojecten bij bedrijven te ontwikkelen. Dit zijn Nard Hoefnagels van Greenvis, nard.hoefnagels@greenvis.nl en Hendrik Koetsier van EnergieRendement, hendrik.koetsier@energierendement.nl.

Voor welke initiatieven is hulp beschikbaar?
De energieontwikkelaar ondersteunt projecten van bedrijven waarbij veel CO2 gereduceerd kan worden. Bij een initiatief of project moeten minimaal twee bedrijven betrokken zijn.

Waarbij helpt de energieontwikkelaar?
Om een samenwerkingsproject te realiseren is veel nodig. De energieontwikkelaar helpt betrokken bedrijven bij het uitwerken van een project, maken van een business case, organiseren van subsidies en financiering. Met elkaar werken jullie toe naar een gefinancierd project dat door derden kan worden gerealiseerd.

Meer informatie: mail Janneke van Bakel