Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Duurzaam is de nieuwe norm. Maak uw bedrijf toekomstbestendig. Bijvoorbeeld door energie te besparen en duurzaam energie op te wekken. Dat loont. Samen werken we aan een klimaatneutrale gemeente in 2050. Wilt u weten wat u kunt doen? En welke vormen van subsidie en ondersteuning er zijn? Lees dan verder. Laat u inspireren!

We kunnen niet meer om verduurzaming heen. Klanten willen duurzame producten en diensten en op termijn gaan we van het aardgas af. Ook onze wet- en regelgeving is gericht op een duurzame toekomst. Zo is energielabel C verplicht voor kantoren vanaf 2023. En wordt dat label A in 2030. Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen? Kijk dan in ons overzicht of doe de Wetchecker energiebesparing.

Wat kunt u doen?

Onderzoek uw energiebesparingsmogelijkheden. Daarvoor bieden we subsidie! Lees hier meer.

Energie besparen kan op talloze manieren: bijvoorbeeld door beter te isoleren, ledverlichting en zuinige installaties toe te passen. U kunt ook energie opwekken met zonnepalen of op andere manieren. Op RVO.nl leest u meer over de mogelijkheden. Doe ook de BEC-energiecheck om snel te zien waar u kunt besparen.

Samenwerking Bossche bedrijven

Het Duurzaam Netwerk is het platform in ’s-Hertogenbosch om duurzame initiatieven vorm te geven. Denk dan aan zaken zoals CO2-reductie, het omgaan met klimaatverandering, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en omgaan met schaarse grondstoffen. Wil jij jouw steentje bijdragen aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@clubvanduurzaamdoen.nl. Meer informatie vind je op de website van Club van Duurzaam Doen.

Subsidie en advies

Wilt u advies over energiemaatregelen of laten onderzoeken wat voor u haalbaar is? Maak dan gebruik van de gemeentelijke subsidie voor de voorbereiding van energiemaatregelen. Wilt u samen met andere bedrijven verduurzamen, kijk dan of de energieontwikkelaar kan helpen. Daar leest u hier meer over.

Voor onder meer een warmtepomp, zonneboilers of zonnepanelen kunt u subsidie krijgen. En wist u dat BOM Renewable Energy en andere bedrijven u kunnen ontzorgen? Er zijn verschillende subsidies, vormen van advies en ondersteuning beschikbaar. In deze infographic vindt u een overzicht van álle ondersteuningsmogelijkheden.

Een klimaatneutrale gemeente

’s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050: dat is ons doel. Dat is in lijn met de afspraken die internationaal zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Met het nationale klimaatakkoord, streeft Nederland naar 49% CO2-reductie in 2030. Bedrijven en instellingen dragen bij aan deze reductie door energiebesparing, duurzame energieopwekking en reductie van CO2-uitstoot van vervoer. Samen willen we meters maken. Hoe we dat doen, leest u in het energietransitieprogramma 2016-2020.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat duurzaam ondernemen uw onderneming kan brengen? Kijk eens op:
Klimaatplein – CO2 neutraal ondernemen ​
Kenniscentrum Duurzaam ondernemen
Circulair ondernemen
Duurzaam ondernemen – RVO
Het BNG Duurzaamheidsfonds

Voor MKB-ondernemers:
Duurzaam MKB
Duurzaam ondernemen KvK

Voor grotere ondernemingen:
MVO Nederland

Contact

Ondernemers met duurzame plannen helpen we graag! Vragen stelt u per e-mail aan Janneke van Bakel, beleidsmedewerker energie.