Sociaal ondernemen in Den Bosch

Sociale ondernemingen zijn zelfstandige bedrijven die een product of dienst leveren en daarbij vooral een maatschappelijk doel nastreven. Kortom, ondernemingen die een maatschappelijk probleem willen oplossen. Het doel van een sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren. Dat heet ook wel 'impact'. Geld verdienen is niet het hoofddoel. Het is een middel om de maatschappelijke missie te bereiken.

Sociaal ondernemers zetten maatschappelijke impact voorop, maar zijn ook ondernemend. Dit betekent dat zij ook (tenminste 50 procent van hun) inkomsten genereren ‘uit de markt’. Sociaal ondernemers leveren een bijdrage aan allerlei maatschappelijke uitdagingen, of het nu bijvoorbeeld om duurzaamheid gaat, om leefbaarheid in wijken of om banen voor arbeidsgehandicapten. Ook maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich sterk voor maakt. 

Eén van de beeldbepalende Bossche sociale ondernemingen is Social Label. Social Label ontwerpt, maakt en verkoopt designer products. Toonaangevende ontwerpers werken samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Label verkoopt haar producten in het Werkwarenhuis, de culturele hotspot op de Tramkade.

In Den Bosch zijn vele andere sociale ondernemingen actief. Enkele voorbeelden zijn urban werkplaats Dukebox, woon-zorg-onderneming Butterfly Effect, de Zorgoppas, NoFoodWasted en stadsboerderij Eyghentijds.
De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft graag ruim baan aan startende en groeiende sociaal ondernemers. Dit doen we op diverse manieren:

  • Via het gemeentelijk Maatschappelijke Initiatieven Fonds  eenmalige financiële bijdragen te leveren aan sociale ondernemingen die een onderscheidende bijdrage leveren aan de Bossche maatschappij.
  • locaties beschikbaar stellen voor sociaal ondernemers;
  • bouwen aan netwerken van Bossche sociaal ondernemers, onder meer via het organiseren van thematische events.  
  • individuele sociaal ondernemers te ondersteunen via maatwerk.
  • De gemeente als klant: inkoop van producten en diensten voor de gemeente ’s-Hertogenbosch bij sociaal ondernemers.
  • Matchmaking, via het jaarlijkse evenement Beursvloer, waar vragen van maatschappelijke organisaties worden gematcht met het aanbod van bedrijven.
  • Workshops binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch over sociaal ondernemen, om medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden.

Meer informatie vindt u onder meer hier:

Piet Jan den Dikken

“Plannen van talentvolle mensen mogelijk maken en ze dan werkelijkheid zien worden, dat boeit me enorm.”

 

Mail Piet Jan