Vijfsterrenlogistiek - logistieke krachten verenigd

Vijfsterren Logistiek

Vijfsterren Logistiek is sinds de oprichting 2012 uitgegroeid tot het samenwerkingsverband van de logistieke platforms in Noordoost-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch en Cuijk in samenwerking met de Rabobank. Vijfsterren Logistiek verbindt bedrijven, onderwijs en overheden. Innovatie, scholing, aandacht voor goede infrastructuur, behoud van groei van werkgelegenheid staan daarbij centraal. De aangesloten partijen maken zich sterk voor de ontwikkeling van new business en voor de vestiging van nieuwe bedrijven in deze regio. Het doel van Vijfsterren Logistiek is de  sterke positie van Noordoost- Brabant in de lijst van logistieke hotspots in Nederland verder te ontwikkelen.

“Vijfsterren Logistiek creëert meerwaarde voor de logistieke sector in Noordoost-Brabant. Dat wil zeggen: new business, uitstekende vestigingsvoorwaarden en werkgelegenheid. Met als uiteindelijk doel de attractiviteit van de regio te vergroten. Dat is in het algemeen economisch belang maar ook voor de concurrentiepositie van Raben.” Berend Jan Schuring, bestuurslid Vijfsterren Logistiek en managing director Raben Nederland

Innovatieve samenwerking

De visie van Vijfsterren Logistiek is dat ondernemers in de logistiek in Noordoost-Brabant de ruimte moeten krijgen om hun dromen, ideeën en plannen te realiseren. In de vorm van innovatieve samenwerkingsprojecten werken ze aan de realisatie van die ideeën die passen bij de thema’s van vandaag en morgen. Denk aan robotisering, dataficatie en arbeidsmarkt. Vijfsterren Logistiek legt verbindingen en deelt kennis tijdens Masterclasses en Innovatietafels. En werkt slim samen met onder andere Ondernemerslift+, opleidings- en kennisinstituten en Agrifood Capital.

“Het is voor het verder ontwikkelen van de economische kracht en de werkgelegenheid van de regio van belang om ook in de nabije toekomst goede vestigingsmogelijkheden te kunnen blijven bieden. Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch werken samen aan de ontwikkeling van Heesch West. Met dit terrein, in belangrijke mate gericht op grootschalige logistiek, wordt toekomstbestendig aanbod van formaat aan het regionale aanbod toegevoegd. Zo bieden we ruimte aan vitale bedrijvigheid met toekomstgerichte ondernemers die garant staat voor werkgelegenheid.” Roy Geers, voorzitter Dagelijks Bestuur Heesch West

Goed teamwork

Een team van gemeentelijke acquisiteurs met ondersteuning van beleidsmedewerkers, werkt samen om namens de vier aan Vijfsterren Logistiek deelnemende gemeenten niet alleen new business te genereren in agrifood & logistiek, maar vooral ook de marktpositie te versterken. Vanuit Vijfsterren Logistiek worden zij hierbij ondersteunt door business developer Pieter Keeris. Met vragen over kansen in de regio Noordoost-Brabant of om contact te leggen met andere ondernemers kunnen geïnteresseerden bij hen terecht.

 
Pieter Keeris Business Developer pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl 0615006728
Frank Remmen Gemeente Oss f.remmen@oss.nl 0620300719
Gustave Pol Gemeente ’s-Hertogenbosch g.pol@s-hertogenbosch.nl 0611359131
Otto Sanders Gemeente Meierijstad osanders@meierijstad.nl 0615835516
Jeroen Beuken Land van Cuijk j.beuken@rlvc.nl 0627073969
 

Noordoost-Brabant – logistic hotspot

  • Deskundig op het gebied van agrifood en logistiek
  • Cross-overs met healthcare, life sciences, ICT, retail en bouw
  • Bewezen effectieve netwerkstructuur triple helix; Ondernemers, Overheden en Onderwijs
  • Koploper in verduurzaming keten met toonaangevende projecten
  • In de nabijheid van consumentenmarkten
  • Strategische positie voor mainports
  • Vier multimodale terminals, waarvan één trimodaal
  • Sustainable corridor; uitstekende bereikbaarheid over weg, water en spoor
  • Zeker 900 hectare bedrijventerreinen voor logistiek
  • Ruimte voor (grootschalige) projecten