's-Hertogenbosch en Chinese stad Wuxi bouwen vriendschap uit

Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Jan Hoskam bezochten vorige week China. Ze namen deel aan de handelsreis die de provincie Noord-Brabant naar de Chinese provincie Jiangsu organiseerde. Samen met vertegenwoordigers van onder meer JADS en het Koning Willem I College bezochten Mikkers en Hoskam daarnaast de stad Wuxi. ’s-Hertogenbosch heeft inmiddels 10 jaar een vriendschapsband met deze Chinese stad.

De reis richtte zich op met name economie en onderwijs. In het bijzonder op bigdata-technologie, Internet of Things en agrifood. Zowel Wuxi als ’s-Hertogenbosch richten zich op deze thema’s. De steden willen van elkaar leren, onder meer door ondernemers en studenten uit te wisselen.

Uitwisseling MBO-studenten

De Bossche delegatie bezocht een MBO-college in Wuxi, dat tijdens de reis een meerjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekende met het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. Beide colleges hebben een succesvolle opleiding in horeca en hospitality. Chinese studenten van deze opleiding komen de komende jaren studeren en stage lopen in ’s-Hertogenbosch. Bossche studenten gaan een opleiding en stage volgen in Wuxi. De eerste Bossche studenten zijn er al gestart.

Samenwerken

Ook bezocht de Bossche delegatie een groot businesspark in Wuxi, waar bedrijven in software-ontwikkeling en Internet of Things zijn gevestigd. De gemeente Wuxi, de universiteit van Wuxi en het businesspark willen graag gaan samenwerken met JADS. Tijdens de reis voerden Jack Mikkers en Jan Hoskam daar diverse gesprekken over, onder meer met de burgemeester en loco-burgemeester van Wuxi en met de directie van het businesspark. Ze presenteerden ’s-Hertogenbosch als vestigingsplaats voor deze bedrijven, op het moment dat ze een vestiging in Europa willen realiseren.

Eerder dit jaar bezocht een delegatie uit Wuxi ’s-Hertogenbosch, tijdens de WK Archery. Bossche data-ondernemers maakten toen kennis met data-ondernemers uit China, tijdens het seminar ‘datasciences & enterpreneurship’. Afgelopen week bespraken beide steden plannen voor 2020, onder meer de uitwisseling van ondernemers en studenten rond de Den Bosch Dataweek en de Internet of Things Expo in Wuxi.