Regels voor B&B en toeristenverhuur van uw woning

Wilt u een B&B beginnen? Of wilt u uw eigen woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels. We wijzen erop dat naast de gemeentelijke regels (zie navolgend) ook toestemming nodig kan zijn van de Vereniging van Eigenaren (VvE), de verhuurder en/of van de bank (hypotheeknemer).

Voorwaarden bed & breakfast

U verhuurt regelmatige een deel van de woning voor kortverblijf aan toeristen. Hiervoor geldt de navolgende bed & breakfast-regeling:

 • Maximaal 35% van het bewoonde oppervlak mag ingericht worden voor de voorziening
 • Maximaal zes slaapplaatsen zijn toegestaan (beperkt publieksaantrekkend)
 • Er mag geen onevenredige parkeerdruk ontstaan; indien nodig kan dit voorschrift aanleiding zijn voor het stellen van eisen aan het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein
 • De exploitant moet hoofdbewoner zijn en er daadwerkelijk permanent wonen
 • De kamers maken deel uit van het hoofd(woon)gebouw of van een praktisch daarvan onderdeel uitmakende aan- of uitbouw (niet een bergzolder of niet-benoemde ruimte).
 • De logiesfunctie moet onderdeel uitmaken van het hoofdverblijf. Er mag geen sprake zijn van een zelfstandige entree
 • Er mag geen alcohol tegen betaling worden geschonken

Het aantal B&B-voorzieningen is per gebied gemaximeerd. Een omgevingsvergunning is nodig. U bent tevens toeristenbelasting verschuldigd.

Aanvragen omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en stuur het met de bouwtekening in drievoud naar Stadskantoor, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Toeristenbelasting afdragen
Start u een nieuw onderkomen? Dan moet u ook toeristenbelasting afdragen. Zie voor meer informatie deze link. Indien u de B&B wilt aanmelden  voor de toeristenbelasting, neem dan contact op met de afdeling Belastingen Dit kan telefonisch via (073) 615 54 75 of via het contactformulier

Meer informatie?
Meer informatie kan u terugvinden in het gehele beleidskader 

Verhuren aan toeristen

U mag uw woning incidenteel aan toeristen verhuren. Dit mag echter alleen als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

 • de aanbieder staat ingeschreven op het adres en woont er daadwerkelijk permanent
 • de woning wordt voor maximaal 30 nachten per jaar voor vakantieverblijf aangeboden en verhuurd
 • verhuur vindt aan maximaal 6 personen tegelijkertijd plaats
 • gasten veroorzaken geen overlast voor omwonenden.

U bent tevens toeristenbelasting verschuldigd.

Toeristenbelasting afdragen
Verhuurt u uw woning incidenteel volgens voornoemde voorwaarden? Dan moet u ook toeristenbelasting afdragen. Zie voor meer informatie deze webpagina. Indien u de woning wilt aanmelden voor de toeristenbelasting, neem dan contact op met de afdeling Belastingen. Dit kan telefonisch via (073) 615 54 75 of via het contactformulier