Amerikaanse agrifood-delegatie bezoekt Den Bosch

Op 7 en 8 februari bracht volbezette delegatie uit de regio St. Louis (Missouri, USA) een bezoek aan Oost-Brabant, ter kennismaking met onze regio op het gebied van agrifood en agritechnologie. Gedurende deze twee dagen bezocht de delegatie een mix van relevante agrifood bedrijven en kennisinstellingen in de regio, werd kennis over deze sectoren uitgewisseld en de mogelijkheden tot samenwerking verkend. 

Focusgebied USA
Het middenwesten van de Verenigde Staten is een van de focusgebieden van BOM Foreign Investments & International Trade, en biedt niet alleen veel potentieel voor het werven van Amerikaanse bedrijven voor Brabant, maar ook voor Brabantse ondernemers actief in de agrifood en de maakindustrie. Om juist deze kansen te verzilveren en Brabantse bedrijven hierbij te ondersteunen, is de BOM sinds 2018 in contact met partnerorganisaties uit de staat Missouri in de VS.

Strategische keuze
Na een gedegen marktonderzoek door BOM zijn de eerste contacten met Missouri begin 2018 gelegd tijdens een bezoek aan SelectUSA, de nationale Amerikaanse organisatie op het gebied van buitenlandse investeringen. Vanaf het begin was er wederzijds interesse om met elkaar verdere samenwerking te verkennen, resulterend in een vervolgbezoek van de provincie Noord-Brabant en de BOM in oktober 2018. Als tegenbezoek kwam op 7 en 8 februari een delegatie uit de regio St. Louis in Missouri naar Brabant, bestaande uit een tiental AgTech-organisaties, waaronder Missouri Partnership, World Trade Center St. Louis, Missouri Department of Agriculture en de State of Missouri European Trade & Investment Office. De regio Missouri staat bekend als de thuisbasis van toonaangevende AgTech-organisaties.

Bezoekprogramma
Gedurende deze twee dagen bracht de delegatie een bezoek aan een interessante mix van relevante agrifood bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, waaronder Van den Borne Potatoes, PlantLab, Protix, Technische Universiteit Eindhoven en HAS University. Daarnaast werd de delegatie ontvangen in het Bossche stadhuis, door wethouder Jan Hoskam. Tijdens deze ontvangst presenteerde Jan Hoskam de Bossche agrifood-ambities en maakten de aanwezigen kennis met AgrifoodCapital en het Bossche bedrijf NoFoodWasted.

Doelstellingen
Het is de intentie van Brabant en Missouri om een partnership te ontwikkelen op het terrein van agrifood. Deze sector is sterk vertegenwoordigd in zowel Missouri als Brabant, en door het toepassen van technologie kan bijvoorbeeld efficiënter worden geproduceerd met een grotere opbrengst en minder schade voor het milieu. Bedrijven vormen de belangrijkste schakel om deze technologie in de Agrofood productieketen te introduceren. Dit biedt mooie kansen voor Brabantse en Amerikaanse bedrijven en kennisinstellingen in handel, investeringen en innovatiesamenwerking. De BOM en de provincie Noord-Brabant gaan er vanuit dat met het bezoek van de delegatie het verzilveren van deze kansen een flink stuk dichterbij brengt.