Aan de slag met betekenisvol ondernemen

Betekenisvol ondernemen gaat over eerlijk en duurzaam zaken doen in een wereld die kampt met serieuze economische, sociale en ecologische uitdagingen. Bent u een bedrijf dat het belangrijk vindt om toekomstbestendig te ondernemen, dan kunt u samen met ouderejaars studenten van Avans Hogeschool ontdekken hoe u dat het beste kunt doen. Vragen die u zult tegenkomen zijn:

  • Wat kan betekenisvol ondernemen voor mij betekenen? Is het wel iets voor mij?
  • Hoe kan ik als ondernemer inhoud en vorm geven aan deze wijze van zakendoen?
  • Welke eerste stappen kan ik hierin zetten?
  • Wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering?

Praktisch
 

Een groep van 4-5 studenten werkt gedurende 18 weken met u samen, van september 2019 tot en met januari 2020. Ze onderzoeken eerst grondig op welke wijze u het beste invulling kunt geven aan betekenisvol ondernemen in uw specifieke bedrijfssituatie. Vervolgens zetten ze samen met u de eerste concrete stap, als u dat wilt. Gedurende het hele traject volgen de studenten ondersteunende masterclasses en workshops bij experts binnen en buiten Avans. Ze worden bovendien intensief begeleid door docenten van Avans. Als ondernemer kunt u eveneens deelnemen aan de masterclasses en workshops. Studenten presenteren aan het eind van deze minor hun bevindingen, adviezen, ondernomen acties en eventuele producten.

Deelnemen aan deze minor kost u geen geld. Wel vragen we een actieve betrokkenheid van u en eventuele collega’s. De studenten voeren geen opdracht voor u uit. Ze werken samen met u aan de ontwikkeling van uw bedrijf. Hoe waardevol deze samenwerking uitpakt is mede afhankelijk van uw eigen inbreng.

Interesse?

Heeft u interesse in deelname aan deze minor of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de onderstaande personen.

Jun Swagemakers
Minorcoördinator Academie voor Algemeen en Financieel Management
jjm.swagemakers@avans.nl - 06 44 36 91 77

Kaj Morel
Lector New Marketing Expertisecentrum Sustainable Business
kpn.morel@avans.nl - 06 12 96 02 95