Uw bedrijf in 's-Hertogenbosch

U wilt een bedrijf starten in 's-Hertogenbosch. Dat is goed nieuws! Speciaal voor start-ups hebben wij voorzieningen die een steuntje in de rug kunnen bieden. Maar er zijn ook vele bestaande bedrijven die zich jaarlijks vestigen in 's-Hertogenbosch. Of bedrijven die willen uitbreiden, of verhuizen. Ook in deze situaties kan het handig zijn om wat hulp te krijgen. Want iedere gemeente is weer anders. Lees verder hoe wij u kunnen helpen om snel aan de slag te gaan.

 

'sH stad voor starters

Jaarlijks starten meer dan 1000 personen een bedrijf in onze stad. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Vooral in de dienstensector en detailhandel worden relatief veel nieuwe bedrijven gestart. Het delen van ervaringen en snel antwoord op ondernemersvragen zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van starters. In onze stad worden starters daarom ondersteund met coaching en financiering door bijvoorbeeld Ondernemerslift+ en met huisvestingsvragen door de NV BIM. Ontdek de mogelijkheden die u als starter heeft.

Wij helpen u graag

Ondersteuning van innovatieve starters in ‘s-Hertogenbosch

Ondernemerslift+ richt zich op:

  • Ondernemer: starters in Noordoost-Brabant
  • Kennis: MKB-ers met een vraag
  • Onderwijs: ondernemende studenten en docenten                                                                                                          

Naar Ondernemerslift+

Klankbord voor starters

Een andere mogelijkheid om uw start te versnellen is om uw vragen voor te leggen aan het ondernemers- klankbord. Een adviseur van Ondernemersklankbord geeft u in één of meer persoonlijke gesprekken praktische en concrete adviezen. Zodat u beter en sneller uw doel bereikt.

                                                      

Spreekuren klankbord

Snelle afhandeling verzoeken voor uittreksels.

Linea Recta verstrekt uittreksels uit de basisregistratie en afschriften uit de burgerlijke stand aan onder andere advocaten, notarissen en medische instellingen. Na digitale registratie handelt de gemeente uw aanvraag voor een uittreksel of afschrift sneller en zonder behandelingskosten af.

Snel digitaal registreren

Mike Klerkx

"Den Bosch kent een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven. De gemeente levert daaraan een belangrijke bijdrage. Ik vertel u graag wat wij voor u kunnen betekenen."

T: (073) 615 9702
Mail Mike