Nieuwe Economische Monitor online

Om te meten hoe de stad er voor staat is een nieuwe economische monitor ontwikkeld. In deze monitor vindt u informatie over de ontwikkeling van de economie van ’s-Hertogenbosch, aan de hand van acht thema’s. De monitor gaat in op de prioriteiten van het Bossche gemeentebestuur, zoals de verdere ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch als ICT- en datastad en het bieden van optimaal passende werkgelegenheid voor de Bossche beroepsbevolking.

Ga naar de economische monitor

De Bossche economie bloeit volop

Uit de nieuwe Economische Monitor ’s-Hertogenbosch blijkt dat de economie van ’s-Hertogenbosch zich het afgelopen jaar positief heeft ontwikkeld ten opzichte van een jaar eerder en ten opzichte van andere steden. De economie van ’s-Hertogenbosch staat er over de hele linie goed voor: er zijn meer arbeidsplaatsen, startende ondernemers en toeristische bezoekers dan voorheen. ’s-Hertogenbosch scoort een derde plaats op de landelijke ranking economische toplocaties. De banengroei zorgt voor spanning op de arbeidsmarkt: het aantal vacatures steeg met 9,6%. ’s-Hertogenbosch heeft nu het laagste werkloosheidspercentage van de grote Brabantse steden (3,4%). De Bossche beroepsbevolking verandert geleidelijk van karakter: het aandeel hoogopgeleiden is in de afgelopen 4 jaar toegenomen van 40% naar 45%.

Datastad

Uit verschillende cijfers blijkt dat ’s-Hertogenbosch zich goed ontwikkelt als ICT- en datastad. De afgelopen vijf jaar is het aantal banen bij Bossche ICT-bedrijven met 9,5% gegroeid. Het aantal ICT-bedrijven groeide in diezelfde periode zelfs met 17%. Het aantal banen in de ‘digitale economie’ is naar schatting 25.000. Dat is ongeveer een kwart van de hele werkgelegenheid.  Het afgelopen jaar waren er in ’s-Hertogenbosch duidelijk veel startende ondernemers in de ICT. Het gaat om 149 bedrijven. Dat is meer dan twee keer zo veel vergeleken met vorige jaren.

Gastvrijheid

’s-Hertogenbosch blijft gastvrij. Dat is belangrijk. Want daarin gaat veel banen om. Het afgelopen jaar steeg de gemeente landelijk van de zesde naar de vijfde plaats als het gaat om toeristische bezoekers. Het aantal hotelovernachtingen en de gemiddelde besteding per bezoeker stegen beiden met 5%. Terwijl het aantal winkels iets afnam, nam de gemiddelde grootte per winkel toe. De leegstand in de winkels is slechts 3,5%. Dit percentage was in 2016 nog 6,2%.

Nieuw jasje

Al deze cijfers zijn in een ‘nieuw jasje’ gestoken. De monitor verschijnt voortaan als website. Bezoekers kunnen die eenvoudiger raadplegen en de website kan sneller updates krijgen. Wethouder Jan Hoskam: “we kiezen bewust voor een nieuwe manier van presenteren. Zo kan de lezer elke grafiek aanpassen naar schaalniveau of jaartal. Deze vernieuwing past in onze ambitie om toonaangevende datastad te worden.” De monitor verschijnt nu elk half jaar. Voorheen was dit eens per jaar.