High Tech Park, Maaspoort & Treurenburg

High Tech Park, Maaspoort & Treurenburg

Het gebied van het High Tech Park en industrieterrein Maaspoort vormde lang één geheel voor de ondernemersvereniging HTMT. Aan dit gebied is Treurenburg toegevoegd. Laatsgenoemd terrein met nieuwbouwmogelijkheden wordt op een aparte pagina op deze website toegelicht: Treurenburg.

De autobereikbaarheid is van de terreinen uitstekend. De locaties bevinden zich direct aan de snelweg A59. High Tech Park ligt net ten zuiden van de A59, Maaspoort aan de noordkant.
Maaspoort en High Tech Park zijn twee moderne gemengde bedrijventerreinen. High Tech Park is kantoorachtig van aard. Maaspoort is overwegend bedrijfsmatig van aard met groothandelsbedrijven, bouwnijverheid, transport, garage- en metaalbedrijven.