Mogelijk maken

Een overheid is verantwoordelijk voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. We hebben daarom transparante regels en kaders. Onze adviseurs denken graag mee over hoe we uw plannen binnen beleid en regelgeving kunnen laten passen. Benieuwd naar de kaders van de gemeente? Download hier relevante informatie voor ondernemers.


Is uw bedrijf niet gebonden aan een bedrijventerrein?

Maar wilt u zich wel graag op een bedrijventerrein vestigen? Dat is in sommige gevallen mogelijk in ’s-Hertogenbosch.  De kaarten hieronder laten zien waar op welke locaties dit kan (in paars). 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze regeling, kunt u het raadsvoorstel 'vestiging van niet bedrijventerrein gebonden functies' over dit onderwerp downloaden. Mist u informatie of heeft u vragen over een van deze documenten neem dan contact op met onze adviseurs.

Leo Sedee

"Dit bedrijventerrein is bij uitstek geschikt voor (zeer) grootschalige logistieke bedrijven. Er zijn kavels beschikbaar van > 5 ha. De ontsluiting, de toegestane bouwhoogte en de terreininrichting worden toegesneden op de behoefte van deze doelgroep.”

Aan de basisvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling wordt voldaan. Ik ga graag met u in gesprek over uw specifieke wensen op dit terrein.

Mail Leo