Zonnepanelen op kwart grote bedrijfsdaken

Zonnepanelen op kwart grote bedrijfsdaken

Op een kwart van de 28 grootste Bossche bedrijfsdaken (5000 m2 of meer) liggen nu zonnepanelen. Dit zijn zo’n 20 voetbalvelden vol. Eigenaren van andere bedrijfsdaken stimuleren we om ook zonnepanelen te plaatsen. Want we willen zoveel mogelijk daken gebruikt worden voor duurzame energie. Daarin zijn we al ver. Wilt u ook energie besparen of uw eigen energie opwekken? Maak dan gebruik van de beschikbare subsidies en ondersteuningsmogelijkheden!

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “We juichen het toe dat bedrijven hun daken benutten om duurzame energie te produceren. Ons streven is dat elk geschikt dak hiervoor wordt ingezet. Waarom? We willen toe naar een klimaatneutrale gemeente, en dat kunnen we alleen samen bereiken!”

Alle dakoppervlak nodig

De grootste daken waarop nu al zonnepanelen liggen, wekken samen jaarlijks zo’n 12 MW duurzame energie op. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 4.700 huishoudens. Voor 39% van de oppervlakte van de andere grote daken is nu SDE+ subsidie aangevraagd of al toegekend. Deze subsidie maakt de zonnepanelen voor bedrijven financieel interessant.

Om volledig op duurzame energie over te kunnen gaan, willen we het beschikbare dakoppervlak in ’s-Hertogenbosch zo goed mogelijk benutten. Van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties. Op de meeste van onze eigen gebouwen liggen of komen binnenkort ook zonnepanelen. Dat levert nu al stroom op vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 1000 huishoudens. Zo leveren gemeente en bedrijven samen hun bijdrage aan het klimaatneutraal worden van de stad.

We blijven ook inzetten op andere maatregelen zoals energiebesparing, aardgasvrij verwarmen en grootschalige duurzame energieopwekking (windmolens en zonnevelden). Dat is allemaal nodig om onze klimaatdoelstelling te halen.

Ook aan de slag?

Ondernemers die nadenken over onderhoud of verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen kunnen gebruik maken van diverse subsidies en financieringsmogelijkheden. Deze infographic geeft een overzicht.

Zo kan BOM Renewable Energy u, met haar partners, helpen bij het verduurzamen van uw vastgoed zonder dat u daarin zelf hoeft te investeren. En er is subsidie voor onder meer warmtepompen en zonneboilers (ISDE) en voor opwekking van duurzame energie (SDE+). Met subsidie van de gemeente kunt u de haalbaarheid van energiemaatregelen onderzoeken.

Ervaringsverhaal

Door bij investeringen waar u nu voor staat duurzame keuzes te maken, maakt u uw bedrijf beter toekomstbestendig. Lees hier hoe Certitudo investeerde in duurzame en waardevaste kantoren.