Vragenlijst effecten corona - vul in!

Beste ondernemer,

Het coronavirus heeft de wereld in haar greep. Wereldwijd is de economie zeer stevig geraakt. En het einde daarvan is nog niet in zicht. Maar nu het vaccineren op stoom komt, is er perspectief op betere tijden. Beleidsmakers, bestuurders en ondernemers volgen de ontwikkelingen op de voet; zo ook het bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het afgelopen jaar hebben we met veel ondernemers en businessnetwerken contact gezocht en is informatie gedeeld. Veel ondernemers worden geconfronteerd met een grote tot zeer grote omzetdaling. Maar er zijn ook bedrijven, die vanwege de Corona maatregelen juist te maken hebben gehad met een omzetstijging of die pas dit jaar of volgend jaar negatieve effecten verwachten. Nu we voorzichtig uit de crisis kruipen, willen we daar graag beter inzicht in krijgen.

We hebben daarom een vragenlijst gemaakt. We hopen dat zoveel mogelijk ondernemers deze vragenlijst invullen. Een goed representatief beeld is immers van belang voor de juiste koersbepaling om ook op gemeentelijk niveau een effectieve bijdrage te kunnen leveren om uit deze crisis te geraken.

We nodigen u als ondernemer uit om de vragenlijst vóór 24 april 2021 in te vullen. Via de volgende link komt u bij de digitale vragenlijst https://s-hertogenbosch.survalyzer.eu/exkuajjsgh?l=nl

We rekenen op uw deelname. Bij voorbaat dank.

Gemeente ’s-Hertogenbosch,                          

Wethouder Financiën en Economie                  

Jan Hoskam