Bedrijventerrein de Terp

Volop ontwikkeling op bedrijventerrein de Terp

Het is bijna niet te missen voor wie er nu over bedrijventerrein de Terp wandelt of rijdt. Er wordt volop gebouwd op de Terp. Afgelopen periode zijn op meerdere kavels nieuwe bedrijfspanden opgeleverd en op andere plekken is de bouw nog in volle gang. In rap tempo vult het bedrijventerrein zich met ondernemers uit Nuland en omstreken. Een mooi resultaat na een periode van herstructurering.

Herstructurering

De plannen voor de herstructurering van de Terp begonnen ongeveer elf jaar geleden. Toenmalig gemeente Maasdonk besloot tot herstructurering van de Terp, in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructurerings Maatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB).

Nuland heeft een lange geschiedenis met lokale bedrijvigheid. Door de groei van het dorp werd het moeilijker voor de bedrijven om voldoende ruimte te vinden. Daarom is De Terp ontwikkeld als bedrijfslocatie van 4 hectare aan de rand van het dorp. Maar het terrein is door de tijd verder uitgegroeid. En altijd werd wonen en werken gecombineerd door de aanwezigheid van bedrijfswoningen. 

Toch was het nodig om het bedrijventerrein te herontwikkelen. Dit was nodig om woningbouw op ‘de Pelgrimsche Hoeve’ mogelijk te maken. Hierbij ging het in het bijzonder om het verplaatsen van een drie bedrijven die met hun activiteiten niet in de buurt van woningen mochten zitten. Dit waren de bedrijven Van der Donk, Farmadomo en het recyclingbedrijf Bowie. De gemeente Maasdonk heeft de grond van deze bedrijven gekocht. De vertrekkende bedrijven kregen hulp met het vinden van een andere vestigingslocatie in de regio.

De vernieuwde Terp

Het vertrek van de drie bedrijven maakt de weg vrij voor nieuwe ontwikkelingen op de Terp. In de eerste plaats kwam er grond vrij voor nieuwe bedrijven. Daarnaast vormde de herstructurering een mooie aanleiding om de verkaveling van het terrein aan te passen. Ook werd het karakter van het bedrijventerrein veranderd. De Terp heeft nu de bestemming ‘lichte bedrijvigheid’. De combinatie met bedrijfswoningen is blijven bestaan, maar dan voornamelijk aan de Industriestraat. Ook is er een nieuwe ontsluitingsweg gekomen, de Bedrijfsstraat. Hierdoor is de Terp beter verbonden met de Rijksweg en ook met de A59.

Na een periode van sanering en het bouwrijp maken van de grond, kon de nieuw beschikbare grond op de Terp uitgegeven worden. Ook al heeft dit proces door de economische crisis wat langer geduurd, inmiddels is het terrein nagenoeg uitgegeven. De kopers zijn veelal Nulandse bedrijven of bedrijven elders uit de regio. En voor de gemeente ’s-Hertogenbosch is dit een teken dat de herstructurering van de Terp geslaagd is.