Verkeersveiligheid De Brand aangepakt

De situatie aan de toegangsweg van bedrijventerrein De Brand was dusdanig onveilig dat men besloten heeft hier iets aan te doen. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant is het verkeersveiligheidsprobleem aan deze toegangsweg aangepakt.

Op 22 maart 2016 is de verkeersregelinstallatie aangepast. Dit betekent dat de geel- en groentijden zijn verlengd en dat het detectiesysteem wat de voertuigen registreert is verbeterd. Wij gaan er vanuit dat door middel van deze aanpassingen de verkeersveiligheid stukken verbeterd is.