Nieuwe Economische Monitor 's-Hertogenbosch gepubliceerd

Twee keer per jaar publiceert de gemeente ‘s-Hertogenbosch een update van de Economische Monitor ’s-Hertogenbosch. Deze online monitor bevat data over ongeveer 60 indicatoren, verdeeld over negen thema’s, zoals economische groei, Den Bosch Datastad, onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid, werklocaties en detailhandel. Een nieuwe update staat vanaf nu online! De publicatie is hier te vinden. 

Uit de update die we nu publiceren (sluitingsdatum gebruikte data: 15 september 2020) komt een wisselend beeld naar voren, met positieve en negatieve cijfers. De economie van ’s-Hertogenbosch stond er in maart 2020, toen de coronacrisis begon, over de hele linie bijzonder goed voor. Sindsdien slaan de economische effecten van de coronacrisis toe. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld de groei van de WW-uitkeringen, de krimp van het aantal vacatures en de uitgekeerde noodsteun.

Vanwege de publicatiedatum en frequentie van cijfers is de informatie deels van voor de coronacrisis en daardoor minder representatief voor de huidige situatie. Desondanks vinden we het belangrijk om deze editie van de monitor – conform eerdere afspraken – te publiceren. In deze crisistijd willen we onze koers op het terrein van het publiceren van economische cijfers vasthouden.