Toegankelijkheidsprijs in het leven geroepen

De gemeente gaat elk jaar een Toegankelijkheidsprijs uitreiken. Deze prijs gaat naar de organisatie, vereniging of inwoner die zich het beste heeft ingezet voor toegankelijkheid. Inwoners kunnen kandidaten daarvoor bij ons aanmelden.

We vinden het belangrijk dat iedereen in ‘s-Hertogenbosch evenveel mogelijkheden heeft om mee te doen. Wethouder Ufuk Kâhya: “Met de prijs willen we inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven stimuleren om te zorgen voor goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hiervan hebben we in ’s-Hertogenbosch al veel goede voorbeelden, maar deze zijn niet altijd zichtbaar en herkenbaar. Met de prijs zetten we vooral die onzichtbare helden in de schijnwerpers en spreken we onze waardering uit. Daarmee hopen we dat nog meer inwoners na gaan denken over toegankelijkheid. En hopelijk komen met nieuwe ideeën. Een toegankelijk ’s-Hertogenbosch kunnen we alleen samen worden”.

Voorbeelden toegankelijkheid

Als we het hebben over toegankelijkheid gaat het over bereikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en kunnen meedoen. En over meer dan de toegang en inrichting van gebouwen en openbare ruimte.

Voorbeelden zijn:

  • iedereen kan genieten van een concert of toneelstuk, een hapje eten of dansen;
  • informatie op de website van een bedrijf/organisatie is voor iedereen duidelijk en makkelijk te vinden;
  • iedereen kan gebruik maken van de voorzieningen en diensten die worden aangeboden;

Aanmelden

Ken jij een van die onzichtbare helden die zich inzet om toegankelijkheid voor een ander mogelijk te maken. Is uw organisatie toegankelijk voor iedereen? Kan bij u iedereen meedoen? Komen gasten, klanten of deelnemers bij u geen drempels tegen? Kent u een organisatie waarbij dat het geval is? Of kent u een inwoner die oog heeft voor de behoeften van mensen met een beperking? Meld u - of een ander - dan voor 15 augustus aan voor de Toegankelijkheidsprijs 2019 via dit digitale formulier

Jury bepaalt winnaar

Een vakjury bepaalt wie de winnaars van de Toegankelijkheidsprijs 2019 worden.
De jury kiest drie finalisten. De winnaar van de Toegankelijkheidsprijs krijgt € 3.000,-.

Achtergrond

Sinds 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in Nederland van kracht. Dit verdrag gaat er vanuit dat iedereen gelijkwaardig moet kunnen meedoen. Ook mensen met fysieke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen. Ze moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, uitgaan, sporten, het openbaar vervoer gebruiken, naar school gaan of werken.

Meer informatie? 
Volg deze link voor om meer over de prijs te weten te komen of bekijk dit korte filmpje