Samen naar klimaatneutraal Den Bosch in 2050

INTERVIEW   Kinie Lont en Laur Visser zetten zich beiden professioneel in voor de Bossche Energiecoalitie (BEC). Een netwerk van ruim 50 Bossche bedrijven die gaan voor een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch in 2050. Bedrijven zijn goed voor 70% van het totale energieverbruik in Den Bosch. Een gesprek over de uitdagingen en successen van het BEC. En hoe u als ondernemer kunt meedoen. 

 
Wat is de Bossche Energiecoalitie?

Kinie: De bedrijven en organisaties van de Bossche Energiecoalitie werken gezamenlijk aan het verduurzamen van de energievoorziening. Zij vinden het belangrijk om te werken aan een duurzame economie zonder de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De stip op de horizon hiervoor is een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch in 2050. De bedrijven van het BEC delen kennis en ervaring. Hiermee bevorderen zij de uitvoering van energiebesparende maatregelen in hun eigen bedrijf. De onderwijsinstellingen HAS, Avans en KWIC doen ook mee. Zo kunnen bedrijven gebruik maken van kennis en onderzoek vanuit het onderwijs. Tegelijkertijd bieden bedrijven de studenten een interessante leeromgeving.

Wat zijn mooie resultaten van de afgelopen vijf jaar?

Kinie: De eerste drie jaar hebben de BEC-deelnemers gezamenlijk 10% op hun energieverbruik bespaard. Dat was meteen een hele mooi stap. Laur: Meerdere bedrijven hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak of zijn daar nu mee bezig. Een groot aantal bedrijven heeft LED-verlichting toegepast. Ook zien we bedrijven hun wagenpark verduurzamen, met elektrische auto’s en efficiënter gebruik van auto’s. In het Paleiskwartier gaan de bedrijven nog verder. Zij hebben een gezamenlijk carpoolsysteem met elektrische auto’s onder de naam Paleiskwartier Elektrisch.

Kinie: Een ander actueel project is de biogassamenwerking tussen het Waterschap Aa en Maas, Heineken en de Afvalstoffendienst. De nieuwe rioolwaterzuivering produceert straks veel duurzaam biogas. Een pijpleiding brengt een deel van het gas naar Heineken, die het inzet om het brouwproces te verduurzamen. De voertuigen van de Afvalstoffendienst gebruiken ook een deel van het gas als brandstof. De Afvalstoffendienst levert duurzame warmte uit haar biomassacentrale aan de zuivering. Zo is de cirkel rond. En een fantastisch resultaat is natuurlijk dat het BEC blijft groeien. Met meer en meer verschillende deelnemers kunnen we meer bereiken. We hebben nu 57 deelnemers, klein en groot. We willen naar 200.


Biogassamenwerking op De Rietvelden
Wat zijn naast groeien andere ambities van het BEC?

Kinie: In 2016 hebben alle deelnemers een nieuw convenant voor de periode 2016-2020 ondertekend. Hierin is afgesproken om de komende vijf jaar de CO2-uitstoot met 25% terug te brengen. Om dit te bereiken is de eerste belangrijke stap voor ieder bedrijf: het in kaart brengen van het energieverbruik, haar eigen footprint. Dat is de basis voor het maken van een uitvoeringsplan, gericht op besparing en duurzame opwekking.

Laur: Het stappenplan is de basis, maar 25 procent besparen op je CO2-footprint is veel. Het betekent 25 procent besparen op je energieverbruik. Wil je dat halen dan zal het management van een bedrijf anders moeten gaan denken. Dat is denk ik de grootste uitdaging waar we in de hele energietransitie mee te maken hebben. Op een andere manier gaan kijken naar onze energievoorziening. En pijnlijke keuzes durven maken. Minder vaak in de auto, vaker met OV. Bij een groot aantal kantoren in ‘s-Hertogenbosch is zeker tachtig procent van het verbruik de zakelijke auto. Dus wil zo’n bedrijf 25 procent reductie halen, dan kom je er niet onderuit om op een andere manier naar vervoer te kijken. De enthousiaste BEC-leden hebben handvatten nodig om het management te overtuigen dat het anders kan. Het BEC helpt deelnemers daarbij.

Heb je een voorbeeldproject waarin anders denken centraal stond?

Laur: het biogasproject is hier een goed voorbeeld van. Het Waterschap is dienstbaar. Hun boodschap is: ‘wij reinigen het riool en het afvalwater’. Maar met het leveren van biogas aan Heineken worden ze ineens gasleverancier. Dat is een nieuwe rol. Heineken wilde het liefst morgen bouwen. Maar er was tijd nodig bij het Waterschap om het denken aan te passen aan die nieuwe rol.

Kinie: maar goed, het is gelukt en ze zijn er nu heel blij mee. Maar zulke trajecten zijn wel een uitdaging. Vaak valt het besluit bij zulke trajecten buiten de scope van een medewerker. Normaal gaat een technisch medewerker misschien over zoiets. Maar dan komt er ineens een financieel directeur bij die de beslissing moet nemen. Dan voer je een heel ander gesprek.

Wat is de bijdrage van het BEC aan projecten?

Laur: Wij prikkelen, enthousiasmeren en brengen bedrijven bij elkaar, maar realiseren niet zelf. Het zijn de bedrijven die de besluiten nemen en dus ook de credits verdienen. Je kunt resultaten meestal niet met naam en rugnummer noemen en toeschrijven aan het BEC. Zo praatte ik in 2014 met een instelling over LED-verlichting. De houding was afwijzend. “LED hebben we bekeken, dat is niet haalbaar.” Een jaar later loop ik binnen, hangt het hele gebouw vol met LED-verlichting. Je weet nooit, is dat nou dat prikken van mij geweest wat heeft geleid tot dit resultaat? Heeft dat duwen geleid tot de heroverweging bij de beslisser? Kinie: ik denk dat het altijd helpt. De optelsom van verschillende prikkels is heel belangrijk. BEC is daar een betrouwbare partij in.

Laur: Een groot voordeel is dat BEC laagdrempelig een bedrijf kan benaderen. BEC is een betrouwbare, onafhankelijke partner. Dat is erg belangrijk. Dat bleek ook uit onderzoek van een afstudeerder van Avans. Dat de onafhankelijkheid van het BEC een belangrijke eis is. Kinie: Een ander voordeel is dat de bedrijven elkaar inmiddels kennen. Door de BEC bijeenkomsten is het niet meer zomaar iemand die iets roept. Maar iemand die je kent. Dat maakt het laagdrempeliger om niet alleen met het BEC, maar ook met elkaar in gesprek te gaan.

Hoe kan een bedrijf meedoen?

Laur: Bij het BEC komt de samenwerking van twee kanten. Bedrijven kunnen deelnemen aan bijeenkomsten of excursies waarin zij kennis en ervaringen over bepaalde thema’s delen. Ook kan het bedrijf zelf een onderwerp op de agenda zetten en hier anderen voor mobiliseren. Voorwaarde van meedoen is dat het bedrijf bereid is om haar eigen CO2-footprint te maken en te delen, en te werken aan een CO2-besparing van 25%. Een deelnemer moet de doelstelling onderstrepen en actief maatregelen nemen die daarbij passen. Maar het begint vaak bij deelname aan een eerste bijeenkomst.

Kinie: Sinds dit jaar vragen we een financiële bijdrage van de deelnemers. Dit ligt tussen 150 en 1500 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De gemeente verdubbelt de bijdrage van de deelnemers. Het BEC-budget wordt ingezet voor de projectontwikkelaar en voor communicatie/organisatie, zoals het jaarlijkse BEC-congres.

Laur: Oh ja ook belangrijk is dat we een routekaart hebben. Die geeft aan hoe het BEC als netwerk toewerkt naar een energieneutraal energievoorziening in 2050. Kinie: het is een schema met projecten van ontwikkelfase tot realisatie. De CO2-uitstoot moet naar nul in 2050. De routekaart geeft hiervoor de richting aan. Samen moeten we het gaan doen! 

Kennismaken?

Wilt u kennismaken met het BEC? Kom dan naar het Bossche Energiecongres op donderdag 6 oktober tijdens de Vakbeurs Energie in de Brabanthallen. Alle bedrijven uit ’s-Hertogenbosch zijn welkom.​

Over Kinie Lont en Laur Visser

Laur is sinds 2014 projectontwikkelaar bij het BEC. Kinie werkt bij de gemeente 's-Hertogenbosch als beleidsmedewerker energie.

Meer informatie

Op de website www.bosscheenergiecoalitie.nl staat alle informatie over activiteiten en achtergrond van het BEC. Ook vindt u daar de contactgegevens van Laur en Kinie.