Samen maken we van 11-11 een mooie dag!

 

Het carnavalsseizoen wordt geopend op maandag 11-11. Op deze dag gelden enkele specifieke regels voor horeca in onze gemeente. Omdat het een maandag betreft zijn enkele regels anders dan voorgaande jaren.

 

Sluitingstijden:

Het betreft een normale maandag, er zijn geen specifieke ontheffingen voor bv sluitingstijden verleend. Dit betekent:

 • Gewone horeca: om 02.00 uur dicht.
 • Weekendontheffing: om 02.00 dicht.
 • Nachtzaken: tot 17.00 uur dicht, om 04.00 uur dicht.

   

Geluid:

 • Op dit moment is nog onduidelijk of het college een collectieve geluidsontheffing zal verlenen. Ondernemers worden daarover nog nader geïnformeerd.
 • Geluidsinstallaties buiten zijn niet toegestaan.
 • Het openstaan van deuren en ramen wordt gedoogd tot 20.00 uur. Daarna dienen deuren en ramen te worden gesloten.

   

Terrassen:

 • Gedogen van het staan op het terras: normaal is staan op het terras niet toegestaan. Tijdens 11-11 zijn we bereid dit te gedogen.
 • Statafels zijn niet toegestaan. Dus geen biertonnen, inklapbare tafels en dergelijke.
 • Een biertap buiten op het terras, bedienend naar personen die zich bevinden ophet terras wordt gedoogd. Deze taps mogen in het midden van het terras worden geplaatst, mits bezoekers ÓP het terras bediend kunnen worden. De tap mag dus niet aan de rand van het terras worden geplaatst en er mag niet geserveerd worden aan mensen op de openbare weg.
 • Eilandterrassen op pleinen en/of op de openbare weg worden niet toegestaan.
 • Overkappingen dmv tenten en uitbouwen etc zijn niet toegestaan: de bestaande, vergunde normale parasols en luiken wel. Het plaatsen van parasols in de bestaande bestrating is niet zonder vergunning toegestaan.
 • Buiten dient gebruik te worden gemaakt van plastic glazen.
 • Losse heaters op het terras zijn niet toegestaan.

  Deze regeling staat buiten de normale regels die gelden voor terrassen. Wij zijn bereid voor maandag 11-11 deze constructie te gedogen.

   

Afval

Afval dient zelf te worden opgeruimd dmv afvalbakken en/of containers. Het is niet toegestaan om uw bedrijfsafval naar ‘buiten te vegen’ op de openbare weg. Hierop handhaven wij.

 

Toiletten

Wanneer uw horecazaak geopend is voor publiek (ook enkel door middel van het aanbieden van dranken op het terras) is het verplicht om toiletgelegenheid aan te bieden. Uw zaak mag zonder toilletten geen (alcoholische) drank en/of etenswaren aanbieden.

Wij gaan ervan uit dat met deze maatregelen 11-11 een mooie dag kan worden voor ondernemers, bezoekers én bewoners.