’s-Hertogenbosch wil koploper worden in digitale economie

Het college van burgemeester en wethouders wil ’s-Hertogenbosch economisch versterken. Dit wil ze doen door ruim baan te geven aan bedrijvigheid in de digitale economie. Dit blijkt uit de discussienotitie over de economische toekomst van de stad. Deze is door het college aangeboden aan de gemeenteraad.  

Groeikansen
Zo is te lezen dat het college ICT-bedrijvigheid ziet als dé economische groeikans voor ’s-Hertogenbosch. Dit in combinatie met de al gevestigde bedrijven en huidige speerpuntsectoren. Bedrijven die intensief met ICT werken, groeien bovengemiddeld snel. En ICT is de voedingsbodem voor bijvoorbeeld E-commerce en robotisering. Maar ook van 3D printing, optimalisering in de logistiek en nieuwe agrifood-technologie.

Wethouder Jan Hoskam: “we willen verder bouwen op eerdere investeringen en de economische groei blijven aanjagen. Zoals we dat al eerder gedaan hebben met de Jamfabriek en ook doen met het Grasso Bedrijvencentrum. Onze ambitie is dat we landelijk bij de top gaan horen als broedplaats, testlocatie en productiecentrum van IT-gerelateerde innovaties. Om dat mogelijk te maken, willen we nieuwe groepen samenwerkende bedrijven laten ontstaan. Met de focus op één onderscheidend thema sluiten we aan op het rapport dat de BZW en het bedrijfsleven hebben opgesteld.”

Koppelen
Een ander punt in de notitie gaat over het aantrekken en behouden van goed geschoolde talenten. Ook wil het college de huidige speerpuntsectoren handhaven en die koppelen aan digitale economie. Het gaat om agrifood, bouwtechnologie, logistiek en ICT. Verder stelt het college dat alle nieuwe economische projecten en programma's gaan bijdragen aan verduurzaming van de stad.

Economische agenda
Met deze discussienotitie kan de gemeenteraad zich nu buigen over de economische agenda van de toekomst. Door te reageren op de richting die het college voor ogen heeft. De uitkomst van de discussie vormt de basis voor een nieuw actieplan.