Retailpark Den Bosch wekt zonne-energie op

Niet minder dan 1.483 zonnepanelen zijn er op de daken van de winkelunits van Retailpark Den Bosch geïnstalleerd. Voor de Nederlandse retailbranche, waar het zelf opwekken van zonnestroom bepaald geen vanzelfsprekendheid is, is dit uniek. Niet in de laatste plaats vanwege de omvang van het project: 400 kWp vermogen. Jaarlijks kan hiermee zo’n 400.000 kW aan elektra worden opgewekt, hetgeen vergelijkbaar is met de energie die nodig is voor ca. 115 gezinnen (3.500 kWh/gezin) per jaar! Een duidelijke voorbeeldfunctie dus voor andere retailparken. 

Voordelen
Met de realisatie van het project weet de directie van Retailpark Den Bosch BV zich duurzaam te profileren. Tegelijkertijd levert het zelf opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen veel voordelen op. Energie hoeft namelijk niet langer te worden ingekocht bij een energieleverancier. Hierdoor kunnen eventuele verhogingen van de stroomprijs het hoofd worden geboden. Hoe groter daarnaast het aantal zonnepanelen, hoe groter het aantal duurzaam opgewekte kWh-en aan elektriciteit. Verder werken zonnepanelen op (zon)licht en is er geen sprake van CO2 uitstoot. Bovendien dragen de panelen bij aan het duurzame imago van het winkelcomplex als zodanig.

Kwaliteit en rendement
Zoals altijd gaan ook in dit geval de kosten voor de baten. Jack Vromans, directeur en mede-eigenaar van Retailpark Den Bosch BV, zegt er het volgende over: “Investeren in zonnepanelen is naast investeren in de toekomst ook terugverdienen. Een niet onbelangrijk gegeven hierbij is dat de terugverdientijd steeds korter wordt. Wanneer de zonnepanelen bovendien meer energie genereren dan de winkels die van de zonne-energie gebruik maken nodig hebben, wordt dit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Dus ook daar hebben we met een verdienaspect te maken. Omdat zonnepanelen sterk in hun efficiëntie kunnen verschillen, zijn kwaliteit en rendement belangrijke uitgangspunten geweest bij de besluitvorming die aan het energieproject ten grondslag ligt.” 

Subsidie
Een gunstige bijkomstigheid is dat het project in aanmerking komt voor zgn. ‘SDE+ subsidie’. Het gaat hier niet om een subsidie vooraf, maar om een subsidie achteraf per opgewekt kWh. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de complete installatie, dit is inclusief het onderhoud ervan, aan een aantal zeer strenge kwaliteitscriteria te voldoen. Hiervoor heeft UNETO VNI een opleveringsdocument samengesteld waarmee de veiligheid en doelmatigheid van de installatie wordt getoetst. De uiteindelijke hoeveelheid zonnestroom wordt gemeten met een bruto-productiemeter. Vromans tot slot: “Wij zijn ervan overtuigd dat zonne- energie de toekomst heeft. Om die reden hebben we besloten een groot deel van onze overige bedrijfspanden eveneens van zonnepanelen te gaan voorzien. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten: minder energiekosten enerzijds en een sterk verbeterd energielabel anderzijds!”