Overzicht Living Labs in onze stad

In 's-Hertogenbosch zijn er meerdere fysieke en virtuele plekken om te werken aan maatschappelijke vraagstukken van de stad. Vanuit de City Deal Kennis Maken 's-Hertogenbosch is een overzicht gemaakt van deze plekken. Dit overzicht kan u hieronder terugvinden.