Nieuwjaarsspeech burgemeester Mikkers tijdens Dè Nieuwjaars Receptie

Op woensdag 9 januari aanstaande 2019 vond Dè Nieuwjaars Receptie (DNR) in het Atrium van de AVANS Hogeschool plaats. Dit jaar was burgemeester Jack Mikkers wederom de keynote speaker. Hieronder vindt u de volledige tekst van zijn speech:

Nieuwjaarsreceptie 2019

Op 30 december kreeg ik een app’je van Charles de Mooij, directeur van het Noord-Brabants museum. Trots stond er dat het museum in 2018 220.000 bezoekers heeft gekend, met in de laatste week van het jaar (maar 5 dagen) er 10.740 mensen het museum hadden bezocht. Was het toeval dat op dit moment juist twee Bosschenaren met de exposities: “De wilde jaren van Sluijters” en “uit de stal van Bosch” de trekkers zijn van het museum, te weten Jan Sluijters en Jheronimus Bosch.  

Jan Sluijters die de kunstwereld aan het begin van de 20e eeuw helemaal op zijn kop zette. Waarbij hij één van de grondleggers werd van de nieuwe Nederlandse schilderkunst, geboren in ’s-Hertogenbosch. Jheronimus Bosch die met zijn betekenisvolle werken een inspiratiebron is gebleken voor vele kunstenaars, wat duidelijk te zien is in de huidige tentoonstelling.

Twee Bosschenaren die zaken in beweging hebben gebracht met een bepaalde Bossche eigenwijsheid. Beide zouden zo opgenomen kunnen zijn in de “think different”-commercial van Apple. Of zoals Steve Jobs in die commercial zegt: “diegenen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen zijn meestal diegenen die dat ook doen”. Als we de wereld nu de wereld van ’s-Hertogenbosch laten zijn, zijn er dan nu inwoners, bedrijven of instellingen die dat doen, die anders denken.

Ze zijn er dat weet ik zeker,  staan we ze toe, geven we ruimte, laten we dingen gebeuren. Let wel het gaat me niet sec om de verandering, maar wel om de uitdaging, het verleggen van stenen, het grijpen van kansen.

Past in onze Bossche sfeer wel de verandering door het individu, of gaat het meer om de gezamenlijke beweging.
De gedeelde waarden en het gedeelde beeld.

Ik zie onze gemeente als 154.000 burgers, 15.000 ondernemingen, 30.000 studenten, allemaal losse puzzelstukjes, allemaal verschillend, allemaal eigen dromen, het zou goed zijn als we vanuit eenheid de verbindingen leggen tussen die puzzelstukjes om er één mooie puzzel van te maken.

Ik heb mijn eerste jaar volledige jaar als uw burgemeester er op zitten. Ik heb vele puzzelstukjes gesproken en bezocht en voel dat we iets nodig hebben om die verbinding nog scherper te krijgen. Ik wil u vandaag meenemen in mijn eigen zoektocht naar de agenda voor ’s-Hertogenbosch; een agenda met richting, met respect voor het verleden en met ruimte voor de wereldveranderaars.  

Jeroen Bosch heeft ons laten denken in een drieluik. En dat kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld verleden-heden-toekomst. We kunnen naar onze stad kijken vanuit de termen: kwaliteit-ambitie-duurzame verbindingen. Deze drie kernwaarden komen voort uit ons DNA.

Als burgemeester kom ik in aanraking met een grote diversiteit in doelgroepen. Onze gemeente heeft gelukkig vele gezichten. ‘s-Hertogenbosch is een stad die naast een bezoekers- en bestuurdersstad vooral een stad van de Bosschenaren is.
De identiteit van de stad is en blijft sterk gekoppeld aan de rijke cultuurhistorie en authenticiteit en de bourgondische Brabantse levensstijl. In de dorpen staat het wonen centraal; wonen en leven van hoge kwaliteit, in grote diversiteit.

Een bewoner uit de Haverleij zal niet zo snel kiezen voor de woonkwaliteit van Nuland, terwijl Vinkel en de Groote Wielen toch echt anders zijn. Anders, met hoge kwaliteit.  

In ‘s-Hertogenbosch gaan we voor authentiek en eigenheid, denken we in samen en hebben we lef. In ‘s-Hertogenbosch bieden we kansen aan groei, (talent)ontwikkeling en beleving die bij ons past.

Een mooi voorbeeld hiervan is ’s-Hertogenbosch Crafts Capital, waar u hier op de receptievloer meer informatie over kunt krijgen. In het kort biedt Crafts Capital een podium voor de makers, het ambacht. Door het herwaarderen van ambacht en vakmanschap kunnen we met behulp van technologische ontwikkelingen (denk aan 3D printen, sensoren, data of lasersnijden) de creativiteit van velen invulling geven. Creatieve ambachten als brug tussen het verleden en toekomst. Dit initiatief van SPARK geeft praktisch opgeleiden mensen nog meer kansen en mogelijkheden in een sterk veranderende toekomst.

Kijkend naar kwaliteit, ambitie en duurzame verbindingen denk ik terug aan afgelopen jaar waarin de partijen uit het centrum nadrukkelijk pleitten voor de benadering van een brede binnenstad. Dus van zowel het historisch centrum als de Spoorzone. Met de Spoorzone als innovatiedistrict. Stappend buiten de vesting, binnen het stedelijk gebied en vooral binnen fietsafstand van het stadshart, zijn we als stad compact, compleet en contrastrijk. Het lijkt bijna logisch, dat is het niet. Niet iedereen stond te juichen toen het concept van het Paleiskwartier werd ontwikkeld. Het is 20 jaar geleden dat de ontwikkelmaatschappij Paleiskwartier is ontstaan. En kijk waar we nu staan, hier bij Avans in het Paleiskwartier. Een nieuw onderdeel van de brede binnenstad, met wonen, werken, studeren, gezondheidszorg, recreëren en winkelen.

Behalve het Paleiskwartier en het Museumkwartier verkennen we komend jaar het Jeroen Boschkwartier. Hier willen we de verbinding maken met de plekken die aan Bosch gerelateerd zijn, als culturele en toeristische aanjager. Samen om ons als “Cultuurstad van het Zuiden” nog beter en toekomstbestendiger op de kaart te zetten.

Globalisering en digitalisering beïnvloeden ons dagelijks leven steeds meer. Het kan enorm kansrijk zijn als we de technologische ontwikkelingen op de juiste wijze weten te omarmen. In mijn optiek lukt dat alleen als we ‘happiness as a goal’ als motto gebruiken. De mens moet centraal staan: zowel de inwoners van de stad, de forens die er werkt als de toerist die op bezoek is. Technologische vooruitgang wordt dan ingezet voor menselijke vooruitgang. Dat kan alleen als we dat op een manier doen die past bij een duurzame omgang met onze aarde.

Samen met ons bedrijfsleven en ons onderwijs bouwt de stad aan een toonaangevend ecosysteem voor kennisontwikkeling en toepassing op het gebied van Data Science. Datawetenschappen en de toepassing ervan in de stad staan op hoog niveau. Afgelopen november was Den Bosch aanwezig op de Smart City World Expo in Barcelona. Ditmaal waren vele bedrijven en kennisinstellingen met ons afgereisd, waarmee we als Bossche delegatie, de grootste Nederlandse groep vormden. Persoonlijk was ik het afgelopen jaar heel trots op de Den Bosch Data Week van afgelopen oktober.

Het was een groot succes en dit smaakt naar meer. Hoe mooi was het dat staatssecretaris Knops ’s-Hertogenbosch uitriep tot Datahoofdstad van Nederland. Hij voegde daarbij meteen de daad bij het woord door het grote Nederlandse Datacongres vanuit de Rijksoverheid in onze stad te organiseren. Data is mooi, het moet wel gaan over verantwoord gebruik.

Het gaat niet alleen om het bedenken van de innovaties, maar juist om het toepassen van werkende concepten. We schalen als eerste op en we creëren slim meerwaarde.

Den Bosch, de stad van het praktisch experiment, gericht op gelukkiger inwoners. Zo profiteren inwoners als eerste en ontstaan verdienkansen voor bedrijven. De kennis van het onderwijs en bedrijfsleven verbinden aan onze maatschappelijke opgaven, dat vind ik belangrijk. Met daarbij het thema “duurzaamheid” als stip op nummer één. Daarbij heb ik wel uw hulp bij nodig. De innovatie komt meestal niet vanuit de bekende partijen, het is vaak afkomstig uit onverwachte hoek. Think different!

Zoals we in Nederland en Europa steeds toonaangevender worden in data, zo timmeren we als stad op diverse onderwerpen aan de weg.
Op al die vlakken wordt hard gewerkt aan het vormen van het gewenste imago voor de doelgroepen bewoners, bedrijven en bezoekers. De successen die we vieren mogen we echter wel meer uitventen. Bosschenaren zijn een trots volk. Dat mogen, nee, dat moeten we laten zien en uitventen.

We kunnen die trots combineren met de aansprekende resultaten die we boeken om met die beelden tezamen het stadsimago te bepalen. Op het gebied van de gezondheidszorg hebben we met het JBZ het beste ziekenhuis van Nederland. Qua onderwijs behoren Avans, Has, Helicon en KW1C tot de top van Nederland. Op basis daarvan durf ik de stelling aan dat we de beste onderwijsstad van Nederland zijn!

We maken de titel van Cultuurstad van het Zuiden waar! Met festivals als Boulevard, November Music, Jazz in Duketown en met specifieke succesvolle jongerenevenementen als Smerrig of Losjes. Van 21 tot en met 23 juni vindt de Bosch Parade weer plaats, een evenement waar de sfeer van Jheronimus Bosch en onze stad geweldig wordt verankerd, met verrassing, symboliek en water. Op de receptievloer kunt u meer informatie over dit mooie evenement terug zien.

In juni vindt ook het grootste internationale sportevenement dit jaar in Nederland, in ’s-Hertogenbosch plaats: het WK Handboogschieten ofwel Archery. Uniek want het is het eerste geïntegreerde WK voor zowel valide als minder valide schutters met ruim 1000 sporters, met een groots wereldwijd bereik, miljoenen kijkers via TV en online zullen ’s-Hertogenbosch ontdekken.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat we hier in Brabant zijn bevrijd. Dit gaan we in ’s-Hertogenbosch op een waardige manier herdenken en vieren. Hierbij speelt het provinciale programma Crossroads een belangrijke rol. Zij wil de inwoners en bezoekers betrekken bij de verhalen en het erfgoed uit de tweede wereldoorlog. Ook zij zijn hier actief op de receptievloer.

Terug naar de economie. De economische cijfers over afgelopen jaar laten zien dat we het in ’s-Hertogenbosch goed doen! 8,9% meer ondernemers in onze stad (van 13.500 naar 14.700)(de grootste groei van alle Brabantse steden), 2,2% meer arbeidsplaatsen, nu ruim 102.000, een groei die groter is dan het Brabants gemiddelde). Door een geweldige samenwerking met u als bedrijfsleven is Weener XL er dit jaar in geslaagd om het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente met 10% te verlagen.

Den Bosch is centrumstad in de regio, hoofdstad van Brabant en ligt aan de kennis-as A2. Als gemeente concretiseren we de genoemde kernwaarden kwaliteit-ambitie-duurzame verbindingen naar gastvrijheid, cultuurstad van het zuiden en verantwoorde datastad.  

Graag roep ik u op om samen de waarden in te vullen op basis waarvan we (bedrijfsleven, instellingen, inwoners, gemeente) de juiste keuzes kunnen maken voor de toekomst. Daarbij gaat het me niet zozeer om het eindplaatje, maar om de gezamenlijke reis naar een nog mooiere stad. Met respect voor de waarden die we delen en met ruimte voor diegene die anders denken! Dit jaar organiseren we een aantal sessies  waarin we samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers invulling willen geven aan die waarden (kwaliteit, ambitie en duurzame verbindingen). Waarbij de gekozen concretisering van gastvrijheid, cultuurstad van het zuiden en verantwoorde datastad ons verder kan helpen. Natuurlijk wil ik ook betrokkenen die niet bij deze sessies aanwezig zijn of kunnen zijn de kans geven om hun ideeën te delen. Het is mijn ambitie om de opbrengst hiervan tussentijds te delen. Om zo te komen tot een agenda van en voor ’s-Hertogenbosch. Hoe mooi als dit traject kan leiden tot een continue denktank, klankbord of strategische raad van, voor en met de samenleving voor een toekomstbestendig ’s-Hertogenbosch.

Dames en heren, Vorig jaar had ik het over juichen met de handen in de zakken. De handen zijn nu wel uit de zakken. Laten we die handen ineen slaan voor de mooiste puzzel die er is: ’s-Hertogenbosch. Zodat we daarna die handen daarna omhoog laten gaan. Iedereen die mee willen denken en doen over de toekomst van onze stad: ‘Put your hands up for Den Bosch’!

Ik wens u allen een gezond, voorspoedig 2019 toe, een jaar waarin we gezamenlijk gaan juichen!