Nieuwe kabinetsmaatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart 2020 een omvangrijk pakket maatregelen aangekondigd. Van zzp’er tot het grootbedrijf, iedereen krijgt hulp om de economische effecten van het coronavirus te bestrijden. Het pakket biedt voor miljarden euro’s aan steun, voorlopig voor drie maanden. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Er komen overbruggingsregelingen voor zelfstandigen en soepelere belastingregelingen. Compensatie en extra kredietmogelijkheden maken het mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. 

Volg de berichten op  www.ondernemenindenbosch.nl

De belangrijkste maatregelen van het kabinet

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
 • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
 • Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie


Waar kunnen ondernemers terecht voor de Rijksmaatregelen?

Banken kunnen ondernemers aanmelden voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Ondernemers melden zich hiervoor bij hun bank of kredietverstrekker.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo snel mogelijk opengesteld.

Op verzoek van het ministerie EZK heeft de Kamer van Koophandel samen met partners het Coronaloket voor ondernemers ingesteld. Bedrijven en ondernemers kunnen er terecht met vragen over de gevolgen van het coronavirus. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en telefonisch via (0800) 2117. De KvK publiceert op de website elke dag een update met antwoorden op vragen van ondernemers en andere belangrijk nieuws.

 

Bijstand voor ondernemers

Voor zelfstandige ondernemers is er ook bijstand. Dit staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ondernemers, freelancers en zzp’ers kunnen verschillende vormen van financiële steun aanvragen.  De Bbz is er voor:

 • Startende ondernemers.
 • Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in geldnood zitten.
 • Zelfstandigen die moeten stoppen met hun bedrijf.
 • Zelfstandigen die geboren zijn vóór 1-1-1960 tot de AOW-gerechtigde leeftijd die tenminste 10 jaar zelfstandig zijn en niet meer voldoende inkomsten hebben.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U werkt 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf. Werkt uw partner mee in uw bedrijf? Dan moet uw partner dat voor minimaal 525 uur per jaar doen.
 • U hebt alle benodigde diploma’s en vergunningen voor uw bedrijf.
 • Uw bedrijf zit in Nederland of u oefent uw zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U krijgt geen financiële steun via een bank of een andere financiële geldverstrekker.
 • Uw bedrijf moet tijdens en na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling bijstand voor zelfstandigen? Doe hier dan online een checkvia dit digitale formulier. Om in aanmerking te komen kijken we ook naar het inkomen van uw partner en eventuele andere inkomsten. Is dit hoger dan de voor u beiden geldende bijstandsnorm (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand), dan kom u niet in aanmerking voor deze regeling.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers/zzp-ers naar aanleiding van de corona-crisis

Op 17 maart 2020 is door de rijksoverheid bekend gemaakt dat er een aparte, tijdelijke Bbz-regeling komt voor ondernemers/zzp-ers. Deze regeling kent naar verwachting weinig beperkende voorwaarden en zal daardoor voor meer mensen een oplossing zijn dan de al bestaande Bbz-regeling, waarbij vermogen en inkomen van de partner van invloed zijn. De nieuwe regeling moet nog nader worden uitgewerkt door de rijksoverheid.

Wij wachten op de nadere berichtgeving hieromtrent, volgen dit op de voet. Als de nieuwe regeling bekend is kunnen wij de uitvoering van deze tijdelijke Bbz-regeling gaan inrichten. Wij verzoeken u op dit moment nog geen contact met de gemeente op te nemen over deze tijdelijke regeling. Volgt u vooral de voortgang hiervan op de gemeentelijke website, de website van de Kamer van Koophandel of de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze laatste twee websites geven de meest volledige en actuele informatie aan ondernemers. Kijk ook vooral naar de overige regelingen waar u als ondernemer een beroep op kunt doen. Wij passen de informatie op de gemeentelijke website weer aan op het moment dat het voor u zinvol is contact op te nemen met de gemeente over deze extra tijdelijke ondersteuning.

Uitkering voor zelfstandigen 55 jaar en ouder (IOAZ)

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Bent u een zelfstandige van 55 jaar of ouder en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Participatiewet), in plaats van de bijstandverlening. 

Voorwaarden

 • U bent 55 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U hebt tenminste10 jaar als zelfstandige gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en voorafgaand 7 jaar in loondienst.
 • U werkt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf. Als uw partner ook in uw bedrijf meewerkt, moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.
 • De inkomsten uit uw bedrijf, eventueel samen met andere inkomsten, zijn de laatste 3 jaar minimaal geweest en u verwacht dat deze niet toenemen.
 • Uw vermogen is niet hoger dan het maximaal toegestane bedrag.

Aanvragen

Neem voor meer informatie, en de aanvraag van financiële steun voor zelfstandigen, contact op met het team Ondernemerschap en Handhaving (onderdeel Ondernemerschap) van Weener XL via dit telefoonnummer: (073) 615 32 22 (bereikbaar tussen 09.00 - 14.30 uur).  Met nogmaals het verzoek om nog geen telefonisch contact op te nemen naar aanleiding van de extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers/zzp-ers naar aanleiding van de corona-crisis.