Nieuw beleidskader hotels en logiesaccommodaties

Het gaat goed met het verblijfstoerisme in de gemeente. De kamerbezetting is vergeleken met andere steden hoog, terwijl het aanbod behoorlijk achterblijft. Toevoegen van capaciteit is nodig en gewenst. Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad daarom het nieuwe beleidskader voor hotels- en particuliere logiesaccommodatie vastgesteld.

De laatste jaren zijn er veel kleinschaliger hotels in de binnenstad bijgekomen. Dat was geheel in lijn met het ‘oude’ beleidskader uit 2015 dat succesvol zijn vruchten heeft afgeworpen. Het logiesaanbod in ’s-Hertogenbosch is, ondanks een flinke uitbreiding in 2015 – 2016 met vooral meer kleinschalige hotels die in de binnenstad zijn gerealiseerd, nog steeds beperkt en vrij eenzijdig opgebouwd. De hotels bevinden zich goeddeels in midden-segment met een sterke focus op de zakelijke markt. Qua spreiding zijn de randen van de gemeente nog steeds dominant. Het nieuwe beleidskader wil zich vooral richten op vestiging van enkele grotere hotels, bij voorkeur in of nabij de binnenstad.

Het nieuwe beleidskader gaat tevens in op de mogelijkheden voor B&B aan huis en particuliere vakantieverhuur via websites zoals AirBnB en Wimdu. Om de balans tussen leefbaarheid en levendigheid te behoude wordt het aantal B&B’s aan huis aan maxima gebonden. Voor particuliere verhuur aan toeristen (ook wel AirBnB’s genoemd) kiezen we ervoor de zeer terughoudende insteek te continueren. Alleen incidentele verhuur van de woning waarin men zelf daadwerkelijk woont is mogelijk voor maximaal 30 dagen (dus bijvoorbeeld tijdens de vakantie van de hoofdbewoner).

Meer weten? Lees hier het gehele beleidskader.