Kabinet verlengt coronasteun tot medio 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan. Daarom heeft het kabinet eind augustus besloten tot een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Dit pakket volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het pakket bestaat uit al lopende en nieuwe maatregelen.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast om meer op de langere termijn te richten. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020

NOW (tegemoetkoming loonkosten)

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021.Om gebruik te kunnen maken van de regeling, wordt gekeken naar beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten MKB)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet. Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd. Ondernemers hebben op die manier tijd en ruimte om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKBGO-C en KKC.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers hebben op deze manier zo min mogelijk extra kosten .
Meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

Meer informatie

We hebben de informatie zoveel mogelijk gebundeld. Kijk hiervoor ook op www.ondernemenindenbosch.nl/corona.
Voor de speciale bijstandsregeling voor zelfstandigen kijkt u op www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/inkomen.
Voor algemene informatie voor ondernemers kijkt u op: www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer