Jheronimus Bosch - Netwerken

Jheronimus Bosch - Netwerken

In het kader van de Jeroen Bosch tentoonstelling organiseert de gemeente op economisch terrein diverse netwerkbijeenkomsten. Daarbij is de focus gelegd op de drie economische speerpunten:  Agri Food, ICT (Graduate School) en Bouwen (SPARK). Het belangrijkste doel is: relatiebeheer, behoud van bedrijven en ’s-Hertogenbosch beter onder de aandacht brengen in relevante netwerken. Een afgeleide doelstelling voor de meer langere termijn is de acquisitie van bedrijven en het realiseren van meer investeringen. De bijeenkomsten bestaan uit een inhoudelijk thematisch deel met aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaats gevonden. De opkomst is groot en de deelnemers zijn enthousiast.