Bedrijventerreinen HTMT krijgen een ruime voldoende!

Ondernemersvereniging Bedrijfsparken High Tech Maaspoort Treurenburg (HTMT) bezit het KVO certificaat. Dat betekent onder meer dat er een jaarlijks schouw wordt uitgevoerd. Een schouw waarbij gekeken wordt naar aspecten als schoon, heel en veilig, zowel in openbare ruimte als op het terrein van de bedrijven zelf.

Eind september kwamen 15 ondernemers daarvoor bijeen, maar ook de gemeente (onderhoud openbare ruimte, verkeer, EZ), de politie en de brandweer namen er aan deel. Plaats van samenkomst JNV. Vandaaruit ging in 4 windrichtingen een groep op pad met een lijst van aandachtspunten.

Na afloop werden de eerste indrukken gedeeld. Het bedrijventerrein kreeg een ruime voldoende. Verbeterpunten: herstel op enkele plekken van trottoirs, rechtzetten van lantaarnpalen, verwijdering van pallets bij gevels, beheer van brandkranen verdient bijzondere aandacht omdat de bereikbaarheid en de vindbaarheid te wensen overliet.

Tot slot werd afgesproken de schouw ook een in keer in de avonduren te herhalen, omdat in het donker zeker andere zaken aan het licht komen die bij daglicht juist niet opvallen.