Is uw bedrijf voorbereid op de informatieplicht energiebesparing?

Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven en instellingen moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren wat hun energiegebruik is en welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparings-maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken.

Wat gaat er wijzigen en hoe dient u de wijzigingen door te geven?
Wettelijk moeten bedrijven en instellingen die onder artikel  2.15 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, per 1 juli 2019 niet alleen meer aan de energiebesparingsverplichting voldoen maar ook aan de informatieverplichting. Op 1 januari 2019 stelt RVO.nl een e-loket open waar u rapporteert welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder u heeft genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende bespaarmaatregelen zoals opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling Milieubeheer, die per branche zijn opgesteld.

Live vragen stellen tijdens het webinar op 11 december 2018
Kom te weten welke acties u uit naam van het bedrijf of instelling moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen tijdens het webinar op 11 december 2018 om 19.00 uur. U kunt live vragen stellen aan de adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Kenniscentrum InfoMil. Meld u zich nu aan via http://bit.ly/2PE7Np7of klik hier.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met mevrouw M. Bierhof, via 073 615 5593 of m.bierhof@s-hertogenbosch.nl of met mevrouw S. van Bruggen, via 073 615 5356 of s.vanbruggen@s-hertogenbosch.nl, toezichthouders van de afdeling VTH van de gemeente ’s-Hertogenbosch.