Intensievere samenwerking gemeente ’s-Hertogenbosch en Kamer van Koophandel goed voor MKB

De Kamer van Koophandel en de gemeente ’s-Hertogenbosch gaan intensiever samen optrekken bij het informeren van het midden- en kleinbedrijf over groeikansen. Er komen vier activiteiten per jaar voor ondernemers. Een bedrijf starten, internationaal zakendoen, innovatie en financiering staan daarbij centraal. Het initiatief komt van de Bossche wethouder Jan Hoskam en Jaap Docter, directeur dienstverlening bij de Kamer van Koophandel.

Jaap Docter: “De dienstverlening van de Kamer van Koophandel is succesvol verschoven richting internet en telefoon. We constateren dat de tevredenheid hierover bij ondernemers groot is. Aanvullend hierop blijven we een beperkt aantal activiteiten ‘fysiek’ uitvoeren. We merken dat we via bijeenkomsten bepaalde groepen ondernemers beter kunnen bereiken en bedienen. De organisatie doen we waar mogelijk samen met sleutelpartijen uit de regio. We concentreren ons op de kernthema’s van de Kamer van Koophandel: een bedrijf starten, financieringskwesties, innovatie en internationaal zakendoen. En over die thema’s heen richten we ons op zzp’ers, de snelst groeiende groep ondernemers. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch gaan we deze speerpunten in de stad verder gestalte geven. Zo sluiten we aan op lokale en regionale speerpunten en bereiken we meer ondernemers.”

Jan Hoskam, wethouder Economische Zaken in ’s-Hertogenbosch: “Ik spreek bijna dagelijks ondernemers uit onze gemeente. Zeker starters en het kleinere MKB lopen vaak rond met vragen waarover ze willen klankborden. Aansluiten bij het juiste netwerk is dan belangrijk om mee te kunnen blijven doen. Wij kunnen helpen door netwerken bekend en zichtbaar te maken. Daarnaast kunnen we extra activiteiten aan die netwerken toevoegen. Dat is wat we in ’s-Hertogenbosch doen, bijvoorbeeld bij verenigingen op bedrijventerreinen, bij AgrifoodCapital, bij het bouw-innovatienetwerk SPARK en het huurdersnetwerk in de Gruyterfabriek.”

Export-event Duitsland

Afgelopen maanden zijn al verschillende zaken opgepakt, in de vorm van een zzp-event en de bijeenkomst ‘Road2TheWorld’. Beide bijeenkomsten trokken zo’n 400 ondernemers. De volgende coproductie van gemeente en Kamer van Koophandel betreft het landelijke event Road2Germany, dat richt zich op export naar Duitsland. Het event vindt plaats op donderdag 13 oktober in het Nederlandse hoofdkantoor van het Duitse concern SAP in ’s-Hertogenbosch. Het event biedt voorlichting aan ondernemers die actief willen worden op de Duitse markt. Het gaat onder meer over cultuurverschillen, hulp bij het vinden van zakenpartners en potentiële afnemers. Ook is er de workshop ‘Pitchen in het Duits’ en wordt ingegaan op het Duitse belastingsysteem, contracten, fiscale aspecten van het (online) zakendoen.

Wethouder Jan Hoskam: “Duitsland ligt om de hoek. Het Ruhrgebied, een regio met 10 miljoen inwoners, ligt op anderhalf uur rijden van ’s-Hertogenbosch. Een aantal Bossche ondernemers heeft in Duitsland al mooie successen behaald. En andersom geldt hetzelfde: Duitse ondernemers zijn volop actief in onze regio. In het nu lopende Jeroen Bosch-jaar merken we dat Duitse bezoekers ’s-Hertogenbosch in groten getale weten te vinden. Maar voor velen is Duitsland nog een onbekende markt, die enorme kansen biedt. Maak dus gebruik van deze kans om goed geïnformeerd te worden.”

Andere activiteiten

De Kamer van Koophandel organiseert momenteel ook, met ondersteuning van de gemeente ’s-Hertogenbosch, zogeheten mix- en match-sessies voor ondernemers in bouwtechnieken, samen met de Bossche bouwcampus SPARK. Onder begeleiding krijgen ondernemers de gelegenheid om in korte tijd een groot aantal experts te ontmoeten en kansen voor samenwerking te bespreken. Belangstellenden kunnen zich hier nog bij aansluiten. Andere gezamenlijke activiteiten van gemeente en Kamer van Koophandel zijn in voorbereiding.