Horeca in ’s-Hertogenbosch toe aan vernieuwing

Het is belangrijk om de ontwikkeling van de horeca in de gemeente in goede banen te leiden. Er is op sommige plekken ruimte voor groei. Daarbij staan kwaliteit, vernieuwing en diversiteit voorop. Wel met behoud van het karakter en de leefbaarheid van stad en dorpen.

“Dat is in de kern het doel van de nieuwe horecavisie”, licht wethouder Jan Hoskam toe. “We zien dat de horeca verandert. Die speelt in op trends. En levert een bijdrage aan de aantrekkingskracht van onze gemeente. Daarom was het nodig tot een nieuwe visie te komen. Die bieden we nu aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.” 

Groei en balans
Elkaar buitenshuis ontmoeten wordt steeds belangrijker. Horeca is steeds meer de plek om elkaar te ontmoeten. Mogelijkheden voor groei van de horeca is er vooral aan de randen van de binnenstad en  in de Spoorzone. Ook zijn er mogelijkheden bij parken en plassen, in het buitengebied en als ondersteuning op bedrijventerreinen.

De balans is belangrijk. Wat op de ene plek wel kan, kan op een andere plek niet. Daarom is er ook een nieuw kader in de visie opgenomen. Daarmee kan de gemeente beter sturen op de vraag welke horeca zich waar vestigt.

Binnenstad
In de historische binnenstad blijft winkelen een zeer belangrijke functie. Horeca is daar vaak ondersteunend. En je ziet dat deze steeds belangrijker wordt. Uitgangspunt is het behoud van de bestaande horecaclusters en het versterken van het onderscheidend vermogen. Het college wil de fijnmazigheid van de binnenstad behouden. Het substantieel groter maken van de clusters is niet aan de orde.

Terrassen
In de nieuwe horecavisie is ook aandacht voor terrassen. Daarbij is het uitgangspunt dat terrassen ‘te gast zijn’ in de openbare ruimte. De inzet is meer maatwerk en het intact houden van de terrassen bij de huidige horeca. Een geringe verruiming van de terrastijden aan de randen van de binnenstad is mogelijk.

De horecavisie is in februari 2020 aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Via deze link kan u het document inzien en downloaden.