Geslaagd werkatelier op 11 maart

Op maandag 11 maart heeft een groep van ongeveer 80 personen uit het (Bossche) bedrijfsleven, onderwijs, culturele instellingen en gemeente samen nagedacht over de ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch als ICT- en datastad. De aanleiding van dit werkatelier was het Economisch Actieplan 2019-2025, wat in december 2018 door de gemeenteraad is goedgekeurd. In dit Actieplan wordt de ambitie van de gemeente beschreven. Tijdens het werkatelier hebben de deelnemers deze ambitie vertaald richting concrete acties.

Van ambitie naar actie
De economiesche ambities van de gemeente staan niet op zichzelf, maar sluiten aan op een eerdere roep vanuit het bedrijfsleven om als stad te focus te leggen op data. ICT en data raken namelijk tot in de haarvaten van onze maatschappij en beïnvloeden ons dagelijks leven steeds meer.
De gemeente heeft de roep van het bedrijfsleven overgenomen en vertaald naar een Actieplan. De invulling hiervan wil en kan de gemeente echter niet alleen doen. Daarom wordt de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden in de stad om met hen de ambities om te zetten naar concrete acties.

Vier deelsessies
Tijdens het werkatelier konden de deelnemers meedenken over vier thema’s. In deelsessies werd in kleinere groepen nagedacht over de thema’s: ICT & Data, Talent, Binnenstad en Circulaire Economie. De deelnemers kregen de kans hun eigen ideeën te delen, te reageren op suggesties van anderen en samen tot nieuwe ideeën te komen. Vervolgens zijn de ideeën die als meest kansrijk gezien werden door de groep geselecteerd en tijdens de plenaire afsluitende sessie aan de andere deelnemers gepresenteerd. Zo hebben we elkaar geïnspireerd.

Hoe nu verder?
De gemeente kijkt terug op een geslaagd werkatelier en gaat vervolgstappen zetten op basis van de uitkomsten van de middag. In de komende weken zullen de verschillende ideeën, samen met geïnteresseerde externe partijen, nader uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Wij nodigen u daarna graag uit om hier aan mee te doen en met ons mee te denken. Hou hiervoor deze website in de gaten. Mocht u op dit moment al meer informatie willen, dan kan dat door een emailbericht te sturen.