Gebruik openbare ruimte binnenstad

Hoe houden we de openbare ruimte voor iedereen uitnodigend? Bekijk hier de infographic met daarin de regels voor gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Wij vragen ondernemers om deze regels strikt na te leven. De gemeente gaat de komende tijd strenger toezien op de naleving van deze regels.