Elsevier | Toplocaties 2016

’s-Hertogenbosch bij vijf economisch sterkste steden, logistiek in opkomst

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in het jaarlijkse Elsevier-onderzoek naar economische toplocaties in Nederland opnieuw de vijfde positie behaald op de lijst van gemeenten. Ook scoort de regio ’s-Hertogenbosch – Oss – Veghel goed in de jaarlijkse ranglijst ‘Logistieke Kaart van Nederland’. De regio stijgt van een zesde naar een vierde plaats.

Al bijna twintig jaar verschijnt in Elsevier jaarlijks een artikel over economische toplocaties, gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door bureau Louter. In het artikel is een ranglijst van gemeenten opgesteld. Waarbij hun economische prestaties gemeten zijn op basis van 40 indicatoren. Waaronder: de omvang en ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen, toegevoegde waarde, het aantal startende bedrijven per economische sector en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed. Denk daarbij aan de verkoop van bedrijfskavels en leegstand van kantoren. Dit jaar staat de stad ’s-Hertogenbosch – net als vorig jaar - op de vijfde plaats.  De regio ’s-Hertogenbosch staat op een zevende plaats in de lijst van 46 Nederlandse regio’s.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Brabant zeer belangrijk is voor de Nederlandse economie. In de afgelopen 15 jaar groeide het aantal banen per inwoner in Brabant sneller dan in de Randstad. In de top 10 van zowel steden als regio’s is Brabant het sterkst vertegenwoordigd. In de top 10 van steden komt Brabant drie keer voor, in die van de regio’s vier keer.

Regio stijgt als logistieke hotspot
In de sector logistiek presteert de regio ’s-Hertogenbosch – Oss – Veghel steeds beter. Op de landelijke ranglijst van logistieke hotspots is de regio gestegen van plek 6 naar 4. De ranglijst wordt elk jaar vastgesteld door Logistiek Magazine, in samenwerking met een groep van 25 deskundigen uit de sector. Belangrijkste criteria zijn niet de omzet of bedrijvigheid in de regio, maar de aantrekkelijkheid voor vestiging. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de beschikbaarheid van bedrijfskavels en bedrijfspanden, de bereikbaarheid, de arbeidsmarkt en infrastructuur.

Bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio ’s-Hertogenbosch – Oss – Veghel werken op logistiek gebied al enige jaren samen in het platform Vijfsterrenlogistiek, om faciliteiten voor logistieke bedrijven, zoals opleidingen, vestigingslocaties en infrastructuur, verder te verbeteren. Meer informatie over dit platform vindt u op: http://www.vijfsterrenlogistiek.nl.

Bron: Elsevier
Onderzoek door Bureau Louter