Eerste beoordelingsronde LOF Brabant projecten in januari 2018

Ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen sinds 18 september jl. een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). Eind januari komt het investeringscomité voor het eerst bij elkaar om de ingediende projectaanvragen te beoordelen. Wilt u dat uw project meegenomen wordt in deze eerste ronde, dan moet uw project uiterlijk 20 december aanstaande ingediend zijn.

Om in aanmerking te komen voor een LOF Brabant lening, dient u een projectaanvraag in te dienen bij de Stichting LOF Brabant via de digitale webportal. Uw aanvraag dient 6 weken voor de vergadering van het Investeringscomité te zijn ingediend. In 2018 vergadert het Investeringscomité drie maal:

- 31 januari 2018
Uiterlijke datum voor het indienen van uw aanvraag: 20 december 2017, 23.59 uur

- 30 mei 2018
Uiterlijke datum voor het indienen van uw aanvraag: 18 april 2018, 23.59 uur

- 10 oktober 2018
Uiterlijke datum voor het indienen van uw aanvraag: 29 augustus 2018, 23.59 uur

Bekijk het volledige bericht op de website van Stimulus Programmamanagement