Economische kracht 's-Hertogenbosch zit in data

BZW ’s-Hertogenbosch deed samen met Bossche ondernemers afgelopen jaar onderzoek naar de economische kracht van ’s-Hertogenbosch. Gisteren werd in het Stadhuis het resultaat gepresenteerd: de ondernemersvisie ’20-’25. Een heldere en breed gedragen visie op de economische toekomst van de stad. Als meest kansrijke thema kwam ‘Driven by data – connecting business’ uit de bus.

De Bossche economie bleef afgelopen jaren wat achter ten opzichte van andere Brabantse steden. Ook al is de economische ontwikkeling redelijk conform landelijke trends, de groei van de werkgelegenheid blijft achter. Deze trend was aanleiding voor BZW ’s-Hertogenbosch, verschillende sponsoren en bedrijventerreinen om een onderzoek te starten. Hoe kan ’s-Hertogenbosch haar economie krachtiger maken? Op woensdag 12 april nam wethouder Jan Hoskam het resultaat in ontvangst. Het rapport ‘de economische kracht van ’s-Hertogenbosch’. En wat is dat dan, die economische kracht?

’s-Hertogenbosch: een data driven toekomst

Wat in ieder geval duidelijk naar voren komt in het rapport is dat ’s-Hertogenbosch als ‘datadriven’ stad (inter)nationaal een onderscheidende positie kan claimen. Dit kan door het structureel creëren, delen en toepassen van data door ondernemend ’s-Hertogenbosch. Om hierin te slagen moeten ondernemers, overheid en onderwijs samen komen tot een economische agenda. Kringvoorzitter Marc Hoedemakers: : ‘Het rapport is de eerste stap. We willen nu samen met alle betrokkenen aan de invulling gaan werken. We roepen iedereen op om mee te gaan doen met ‘Driven by data, connecting business’.

Van data naar data science

De uitkomsten van het onderzoek worden breed ondersteund. Ruim 120 stakeholders uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid leverden een bijdrage. Allen benadrukten dat ’s-Hertogenbosch behoefte heeft aan een sterke profilering en een stevige en eenduidige ambitie. In data zit die kans.

Iedereen in Nederland ziet inmiddels de waarde van data. En de kansen om met die data waarde te creëren. Maar hoe je dat waarde creëren aanpakt, is voor veel Bossche ondernemers nog een vraagteken. Een nieuw vakgebied dus, waar ondernemers best wat hulp bij kunnen gebruiken. BZW ’s-Hertogenbosch wil haar leden helpen om de data die zij hebben om te zetten in concrete business. Ook de gemeente 's-Hertogenbosch gaat aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn een belangrijke basis voor het economisch beleid.

Lees het hier het hele rapport: www.bzw.nl/krachtdenbosch. Hier ziet u ook welke bedrijven en bedrijventerreinen meehielpen aan dit onderzoek.