Economisch Perspectief Brede Binnenstad

Hoe houden we de binnenstad ook over tien jaar economisch gezond? Op die vraag geeft het ‘Economisch Perspectief Brede Binnenstad | Visie en actieplan’, in maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad, een antwoord. De hierin geschetste aanpak geldt voor de Brede Binnenstad: historische binnenstad, ‘t Zand en voor de Spoorzone. Dat is het gebied aan de westzijde van het station en het spoor.

Idee is dat om over tien jaar nog steeds succesvol zijn met onze binnenstad, nu de koers uit te zetten en aan te geven hoe we er willen komen. Ondanks de Coronacrisis is het toch of misschien wel juist van belang om ook verder te kijken. Er is dringend behoefte aan perspectief.

Concrete doelen

Om de stip op de horizon zo helder mogelijk in te kleuren, is een aantal doelen geformuleerd. Zo is het doel om 25% meer bezoekers te trekken en combinatiebezoeken te bevorderen met minimaal 20%, zoals een bijvoorbeeld een combinatie van shoppen en een bezoek aan het museum of restaurant. Dat moet ook een positief effect hebben op het aantal toeristische overnachtingen, namelijk een stijging van zeker 10%.

In de rangorde van best presterende economische binnensteden willen we de toppositie in Nederland vasthouden. De winkelleegstand moet onder de 10% blijven. Daarmee behoudt de binnenstad een gezonde positie. Daarnaast willen we dat de brede binnenstad haar woonaantrekkelijkheid koestert en bewoners er met tevredenheid wonen. We streven naar een rapportcijfers van 7,5 of hoger. Daar hoort ook bij dat er voldoende woningen worden gebouwd.

Sfeergebieden als fundament

Een belangrijke pijler in het ‘Economisch Perspectief’ is het werken met sfeergebieden. Er zijn veel gebieden in de brede binnenstad  met een typisch eigen karakter. Zoals bijvoorbeeld de Markt, De Parade, de Uilenburg, het Museumkwartier en de dwaalgebieden aan de randen van de historische binnenstad. Maar ook het Paleiskwartier, de Bossche Stadsdelta en het te ontwikkelen Grasso/Grencoterrein tot een Innovatiedistrict.

Met die sferen ontstaat een veelzijdige binnenstad waar voor iedereen wat te zien, te kopen, te beleven, te ervaren, te leren en te ontdekken valt. En waar mensen graag wonen, ondernemen en werken. Die sferen gaan we meer onder de aandacht brengen en versterken. En we gaan sfeergebieden ook beter met elkaar verbinden. Zo kunnen de sferen in de Spoorzone profiteren van die in de historische binnenstad en omgekeerd. De Brede Binnenstad wordt hierdoor een verzameling van elkaar aanvullende en overlappende sferen die zich sterk onderscheidt van andere binnensteden.

Gezamenlijke opgave

Het uitvoeren van de visie, met heel nadrukkelijk ook een actieplan, is een gezamenlijke opgave. Onderdeel van de ambitie is dan ook het leveren van een gezamenlijke inspanning om het perspectief van de meest dynamische binnenstad ook daadwerkelijk te bereiken. Alle partijen (gemeente, vastgoedpartijen, ondernemers, culturele instellingen etc.) zijn enthousiast over het stuk en willen graag de schouders zetten onder de uitvoering. Het vormen van een binnenstadsmanagement en het aanstellen van een binnenstadsmanager zijn belangrijke eerste vervolgstappen.

Meer weten? 

Bekijk het ‘Economisch Perspectief Brede Binnenstad | Visie en actieplan’ via deze link.