Discussienotitie horecavisie

De horecasector vertoonde de afgelopen jaren een enorme dynamiek. Het is een belangrijke smaakmaker (op tal van plekken) in onze gemeente en van gebiedsontwikkelingen. Daarbij past een fris beleid, waarin de balans tussen leefbaarheid en levendigheid een belangrijk uitgangspunt is.

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt daarom samen met bewoners en ondernemers aan een nieuwe horecavisie. Daarvoor is voor de zomer een ‘discussienotitie’ opgesteld. In deze discussienotitie worden eerste gedachten geschetst m.b.t. doel, inhoud en karakter van de nieuwe horecavisie. Als belangrijke items noemen we dat de op basis van deze discussienotitie uit te werken horecavisie:

  • primair een ruimtelijk-economische visie op de horeca is, die een antwoord geeft op de vraag welke horeca willen we waar?
  • uitnodigend is en een bijdrage levert aan de hoogwaardige kwalitatieve ambities van de stad

De discussienotitie is tot stand gekomen met inbreng die is geleverd op een aantal avonden voor ondernemers en bewoners en in juni besproken in de raadscommissie bedrijven. Met de oogste van deze bijeenkomsten wordt de horecavisie de komende maanden verder uitwerkt.