Deelname Smart City Expo geslaagd

In de week van 12-15 november was de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met verschillende bedrijven en kennispartners uit de stad  te vinden op de Smart City expo in Barcelona. Hier hebben we onze positie als onbetwiste datastad van Nederland verder onderstreept en hebben we de onderlinge banden binnen de Bossche ‘community’ versterkt. Ook hebben we op de expo veel nieuwe ideeën opgedaan, contacten gelegd en zijn we samenwerkingen aangegaan, onder andere om een stedelijk dataplatform op te kunnen zetten. 

In lijn met gemeentelijk beleid
De deelname aan de Smart City expo is in lijn met het gemeentelijke beleid. Het programma Slim ’s-Hertogenbosch heeft de ambitie om een toonaangevend ecosysteem van kennis en bedrijvigheid in Data Science te ontwikkelen ten behoeve van onze inwoners. Met het Economisch Actieplan moet ’s-Hertogenbosch de datastad van Nederland worden. In het bestuursakkoord staan de ICT sector en Data Science als meest kansrijk genoemd voor de ontwikkeling van de economie en bijdrage ervan aan onze maatschappij.

Podium en bestuurlijke betrokkenheid
Op verschillende plekken kregen Bossche bedrijven en onze bestuurders tijdens de expo een podium. Burgemeester Mikkers sprak op het internationale congres over hoe we de kennis van bedrijven inzetten om onze inwoners van dienst te kunnen zijn, zoals met het innovatie-lab op de Markt tijdens de Den Bosch Data Week. Wethouder Hoskam sprak op het Nederlandse paviljoen in het programmaonderdeel Data, dat vanuit Den Bosch gecoördineerd werd. Burgemeester Mikkers is op de expo geïnterviewd door verschillende media. Later verschijnen er nog interviews met SAP, Forbes en VNG Magazine. Het persbericht over de Bossche deelname is verschenen op Emerce en op Twitter verschenen verschillende mooie tweets over de Bossche deelname aan de expo.

Samen met de andere Bossche partners kijken we dan ook terug op een zeer geslaagde deelname aan de Smart City Expo.