Corona: informatie voor ondernemers: update 02-04-2021

Update 2 april 2021

Uitbreiding coronasteun voor ondernemers
Steeds meer ondernemers zijn door de lange duur van de crisis door hun reserves heen en hebben geld nodig om de vaste lasten te betalen en nieuwe voorraden in te kunnen kopen. Ook dreigt een groep mensen tussen de wal en schip te raken vanwege fors inkomensverlies door de coronamaatregelen. Daarom heeft het kabinet op 12 maart besloten het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit te breiden

Hieronder een overzicht van de voornaamste maatregelen.

E-herkenning verplicht voorTegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ben je ondernemer en maak je gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten? Als je voor het indienen en inzien van aanvragen van de TVL gebruik maakt van eHerkekking niveau 1, 2 of 2+, dan dien je voor 12 april over te stappen op eHerkenning niveau 3. Dit is nodig om de digitale veiligheid van aanvragers te waarborgen. Meer informatie is terug te vinden in deze LinkedIn post van RVO.

Het subsidiepercentage van de TVL wordt in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open. Voor de verhoging trekt het kabinet 450 miljoen euro uit.

Forse verhoging financiële steun TONK

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK; Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens dat de TONK huishoudens met financiële problemen substantieel kan helpen in het dragen van hun vaste (woon)lasten en zo een stapeling van verdere problemen helpt te voorkomen.

De TONK is aan te vragen bij de gemeente, zie deze link. De TONK kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Overige maatregelen

Het kabinet trekt daarnaast 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. Hiermee moeten investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren op peil blijven. De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder veel mkb. Via publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen betrekken bij de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Met het grootwinkelbedrijf is het kabinet in gesprek over de problematiek van de grotere detailhandelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze gesprekken worden voortgezet.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Hulpmiddelen voor meer overzicht

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: