AgriFood Capital Monitor 2018

De economie van Noordoost-Brabant groeit. Het aantal bedrijven neemt toe. De werkloosheid daalt en het aantal banen stijgt. De agrifood sector levert met 7.200 bedrijven, 55.000 banen en haar sterke exportpositie een belangrijke bijdrage aan deze groei. Dit zijn enkele resultaten van de Monitor 2018 die in opdracht van AgriFood Capital is opgesteld.

De groeiende economie biedt echter geen garanties voor de toekomst. Voor het economische perspectief van de regio is het belangrijk dat de krapte op de arbeidsmarkt verminderd wordt. Ook liggen belangrijke opgaves op het terrein van infrastructuur en bereikbaarheid, verbetering van de bodemkwaliteit en het stimuleren van innovaties met name tussen agrifood en high tech. 

Ga voor meer resultaten naar de online AgriFood Capital Monitor